Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ Pháp luật

17/02/2017

Sáng 17/2, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có buổi làm việc với Vụ Pháp luật. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp Luật Nguyễn Phương Thủy cho biết, trong thời gian vừa qua, Vụ đã hoàn thành tốt việc các nhiệm vụ được giao, được Thường trực Ủy ban Pháp luật và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao. Các cán bộ, chuyên viên trong Vụ Pháp luật luôn đoàn kết, phấn đấu, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức tổ chức, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan; nỗ lực trong công việc, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn… Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Vụ đã được tiến hành thông suốt, bảo đảm bao quát được công việc, chủ động tham mưu cho Thường trực Ủy ban, lãnh đạo văn phòng; tổ chức triển khai có hiệu quả vào công tác phục vụ chung của Văn phòng Quốc hội. Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng luôn được Vụ quan tâm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng các yêu cầu và phân công của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Nhấn mạnh Vụ Pháp luật là đơn vị luôn có khối lượng công việc lớn, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Phương Thủy cho biết, năm 2016, Vụ Pháp luật đã thường xuyên phối hợp làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác để phục vụ Ủy ban, Thường trực Ủy ban Pháp luật  tham gia thẩm tra, phối hợp chỉnh lý, rà soát về ký thuật để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với tất cả các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát về kỹ thuật, hoàn thiện văn bản cuối cùng và thực hiện thủ tục trình ký đối với toàn bộ các luật, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật đã được Quốc hội thông qua. Đặc biệt trong năm qua, Vụ Pháp luật còn tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị nhiều tờ trình, báo cáo, đề án nghiên cứu, văn bản tham gia ý kiến với các cơ quan khác; phối hợp với Vụ Công tác đại biểu trong việc tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Quốc hội, hướng dẫn hoạt động của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân…

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định, nhưng Vụ Pháp luật cũng gặp phải không ít khó khăn, hạn chế trong trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao do khối lượng công việc lớn; phòng làm việc còn thiếu; năng lực chuyên viên chưa đồng đều, chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế; việc tổ chức công việc ở Vụ theo các nhóm công tác còn thiếu tính ổn định; số lượng cán bộ quản lý còn thiếu so với yêu cầu công việc dẫn đến việc tổ chức, phân công, triển khai công việc đối với các nhóm chuyên viên của Vụ Pháp luật chưa đảm bảo tính chuyên sâu, ổn định, có lúc chưa đáp ứng được đầy đủ, kịp thời yêu cầu công việc…

Tại buổi làm việc, các cán bộ, công chức Vụ Pháp luật bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trong việc tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức trong Vụ Pháp luật tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; xem xét, bố trí thêm phòng làm việc; hỗ trợ kịp thời các nguồn kinh phí hoạt động, nâng cấp trang thiết bị vật chất,có cơ chế khuyến khích các cá nhân tích cực, tiêu biểu trong đơn vị… tạo điều kiện để các cán bộ, công chức Vụ Pháp luật phục vụ tốt hơn yêu cầu công việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực, chuyên nghiệp trong công việc của các thành viên trong Vụ Pháp luật; nhận định, trong thời gian qua, mặc dù một khối lượng công việc được giao là rất lớn, nhưng Vụ Pháp luật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Pháp luật, cũng như các các nhiệm vụ được giao khác. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định mong muốn trong thời gian tới, Vụ Pháp luật tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chuyên nghiệp để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong năm 2017.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá Vụ Pháp luật là vụ có trình độ chuyên môn cao, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Pháp luật. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Vụ Pháp luật tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để ngày càng nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Thu Phương