Ủy ban Pháp luật tổ chức tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6

20/06/2017

Ngày 19/6/2017, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra chính thức dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

14/04/2017

Sáng 14/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 5, Ủy ban Pháp luật thẩm tra chính thức dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: