Ủy ban Pháp luật tổ chức tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6

20/06/2017

Ngày 19/6/2017, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra chính thức dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

14/04/2017

Sáng 14/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 5, Ủy ban Pháp luật thẩm tra chính thức dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề án thành lập các phường và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa

14/04/2017

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 5, chiều 14/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Đề án thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Pháp luật

13/04/2017

Sáng 13.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tiến hành khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 5. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội

10/03/2017

Sáng 10/3, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 4, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27 và Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Pháp luật

09/03/2017

Sáng 9/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ tư. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: