Ủy ban Pháp luật tổ chức tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6

20/06/2017

Ngày 19/6/2017, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng.

Các tin đã đưa: