NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN YỂU THAM QUAN NHÀ QUỐC HỘI MỚI

03/05/2018

Ngày 03/5, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu cùng Đoàn đại biểu Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội các khóa đã có chuyến tham quan Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình mới. Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định.

THẨM TRA TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH 2018

06/04/2018

Sáng 06/4, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 11, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP ĐƯỢC CẢI TIẾN Ở TẤT CẢ CÁC KHÂU TRONG NĂM VỪA QUA

06/04/2018

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 11, sáng 06/4, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI

05/04/2018

Sáng 05/4, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 11. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI) VỪA ĐẢM BẢO QUYỀN TỐ CÁO CỦA CÁ NHÂN VỪA PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HIỆN NAY

05/04/2018

Ngày 05/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11, Ủy ban Pháp luật tiến hành cho ý kiến về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Các thành viên Ủy ban pháp luật đánh giá những quy định của dự thảo Luật được thiết kế theo hướng vừa đảm bảo quyền tố cáo của cá nhân vừa phù hợp với thực tiễn giải quyết tố cáo hiện nay.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ PHÚ MỸ VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

05/04/2018

Chiều 05/4, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể thứ 11, Ủy ban Pháp luật thẩm tra tờ trình Đề án thành lập Thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

THẨM TRA TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

05/04/2018

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 11, chiều 05/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Tờ trình về Đề án thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT

03/04/2018

Chiều ngày 03/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức buổi làm việc thống nhất một số nội dung liên quan chuẩn bị Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sau khi được Quốc hội thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì buổi làm việc.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT TIẾP TỤC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

27/02/2018

Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 21, sáng ngày 27/02, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục xem xét, cho ý kiến nhằm chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

14/02/2018

Năm 2017 là năm mà Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã nỗ lực thẩm tra các dự án Luật, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, nghị quyết, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; tham mưu giúp Quốc hội lập và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, qua đó góp phần đưa các chính sách pháp luật vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và mong mỏi của cử tri cả nước.

Các tin đã đưa: