PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 30 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

06/10/2020

Sáng 06/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 30. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tuyến diễn ra trong hai ngày 06-07/10.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CẤP TỈNH

02/09/2020

Chiều 01/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

01/09/2020

Chiều 01/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

ỦY BAN PHÁP LUẬT TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 29

31/08/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng 31/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 29 để thẩm tra, cho ý kiến một số nội dung. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Phiên họp. Dự kiến Phiên họp diễn ra trong hai ngày từ 31/8-1/9 với hình thức trực tuyến.

TRAO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT

29/04/2020

Sáng ngày 29/4/2020, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tổ chức Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì buổi Lễ.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP TRỰC TUYẾN PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 27

16/04/2020

Sáng ngày 16/4, tại Trung tâm Điều hành Quốc hội điện tử, Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp trực tuyến Phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Pháp luật để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA, THỊ XÃ HOÀI NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ THỊ XÃ ĐÔNG HÒA TỈNH PHÚ YÊN

16/04/2020

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 27, chiều 16/4, tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp trực tuyến để thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và thành lập thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN PHÁP LUẬT

10/04/2020

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ CỦA 06 TỈNH, THÀNH PHỐ

06/02/2020

Chiều ngày 05/02, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 26, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa, Tp. Hà Nội, Tp. Cần Thơ và Cao Bằng.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 26 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

05/02/2020

Sáng ngày 05/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 26. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Các tin đã đưa: