THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

06/07/2018

Sáng 06/7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức cuộc họp về kết quả rà soát văn bản quy phạm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật được Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ khóa XIII do Bộ GT-VT soạn thảo và Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra. Phó Chủ nhiệm Trương Minh Hoàng chủ trì cuộc họp.

DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI) VỪA ĐẢM BẢO QUYỀN TỐ CÁO CỦA CÁ NHÂN VỪA PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HIỆN NAY

05/04/2018

Ngày 05/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11, Ủy ban Pháp luật tiến hành cho ý kiến về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Các thành viên Ủy ban pháp luật đánh giá những quy định của dự thảo Luật được thiết kế theo hướng vừa đảm bảo quyền tố cáo của cá nhân vừa phù hợp với thực tiễn giải quyết tố cáo hiện nay.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT TIẾP TỤC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

27/02/2018

Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 21, sáng ngày 27/02, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục xem xét, cho ý kiến nhằm chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

14/02/2018

Năm 2017 là năm mà Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã nỗ lực thẩm tra các dự án Luật, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, nghị quyết, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; tham mưu giúp Quốc hội lập và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, qua đó góp phần đưa các chính sách pháp luật vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và mong mỏi của cử tri cả nước.

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN PHÁP LUẬT CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

01/02/2018

Sáng ngày 01/02, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp nhằm cho ý kiến một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự phiên họp.

UỶ BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018

25/12/2017

Chiều 25/12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp đề nghị bổ sung điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và chỉ đạo phiên họp. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý của dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

09/01/2017

Sáng 9/1, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Tăng trách nhiệm hoàn trả, trách nhiệm kỷ luật của người thi hành công vụ

24/09/2016

Sáng 24/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016

23/09/2016

Chiều 23/9, tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

06/09/2016

Sáng 6/9, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) để chuẩn bị cho phiên họp thứ 3 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp còn có các thành viên Uỷ ban Pháp luật cùng các đại diện Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Các tin đã đưa: