ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MỞ RỘNG THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2016-2021

28/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, chiều 28/01, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân cho biết, trong quản lý, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, chủ động biến thách thức thành cơ hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát, tháo gỡ các “ điểm nghẽn ” thể chế, kiến thiết các cơ chế, chính sách, pháp luật, khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; vừa nhạy bén, quyết liệt chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cải cách mạnh mẽ phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong suốt nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, đặc biệt là năm 2020 nhưng với sự lãnh đạo, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự đóng góp to lớn của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật, tô đậm thêm thành quả 35 năm đổi mới. Năm 2018 và 2019, Chính phủ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao; riêng năm 2020, mặc dù gặp tác động nặng nề của đại dịch Covid - 19, thiên tai bão, lũ nhưng đã hoàn thành 8/12 chỉ tiêu Quốc hội giao và thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới lề lối làm việc trong một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Việc chuẩn bị một số hồ sơ dự án, dự thảo văn bản pháp luật trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc có trường hợp còn chậm. Việc tổ chức thi hành pháp luật còn chậm. Trách nhiệm của một số bộ, cơ quan, địa phương trong phối hợp công việc chưa cao dẫn đến kéo dài thời gian xử lý; còn thiếu quyết liệt chưa chủ động tìm hướng đi mới, chưa phản ứng kịp thời trước những vấn đề phát sinh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm. Theo đó, luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước; coi trọng công tác dự báo, bám sát thực tiễn; thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đề cao tính chủ động, đổi mới, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành; khơi dậy truyền thống, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân ái và niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và vươn lên mạnh mẽ; phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, từng địa phương; xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, đổi mới, hội nhập và phát triển; biến thách thức thành cơ hội, đổi mới tư duy, cách làm với phương châm phục vụ người dân, doanh nghiệp, tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thích ứng nhanh với bối cảnh mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2021, Chính phủ xác định phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, theo đó đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, không lơ là, chủ quan trước đại dịch; tranh thủ thời cơ, nỗ lực phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới ” với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động hơn nữa. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo nền tảng vững chắc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Thường trực Ủy ban pháp luật tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ và nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã không ngừng đổi mới , linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động, kết quả đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Báo cáo của Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá cơ bản toàn diện, sâu sắc về các mặt công tác trong cả nhiệm kỳ, thể hiện rõ phương châm, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nêu bật những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, bất cập và nguyên nhân, một số bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ của Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Về bố cục của Báo cáo, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị: Bảo đảm sự cân xứng giữa đánh giá về kết quả với đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực; phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được; Rà soát để tránh trùng lặp, một số nội dung cần thể hiện súc tích hơn; các số liệu, thông tin cụ thể, nhất là về lĩnh vực kinh tế, nên được tập hợp thành các bảng biểu, sơ đồ, phụ lục đế Báo cáo có tính tổng hợp, khái quát cao hơn Về những kết quả nổi bật trong công tác của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản nhất trí với những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ như được nêu trong Báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh một số kết quả sau đây: Chính phủ đã tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh; tăng cường quốc phòng-an ninh.

Thảo luận ở phiên họp, một số đại biểu cũng chỉ ra rằng báo cáo cần đánh giá rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật; nguyên nhân của những tồn tại này cụ thể là do chất lượng của công tác hoạch định chính sách hay do tổ chức thực hiện để từ đó đề xuất ra biện pháp khắc phục phù hợp.

Một số đại biểu cũng đề nghị báo cáo làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác định rõ tồn tại, hạn chế, phương hướng giải quyết.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội; đồng thời nêu kết quả cụ thể trong việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế; đánh giá khách quan về tính hiệu quả của các chương trình đào tạo, bối dưỡng cán bộ công chức…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận một số nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung về kết quả, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ cho kỳ tới trong báo cáo của Chính phủ. Đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát kỹ lại hơn nữa những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân để các phương hướng, giải pháp được đề xuất có tính logic, đồng bộ và thống nhất./.

Hồ Hương - Minh Hùng

Các bài viết khác