ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO NĂM 2020

06/10/2020

Chiều 06/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 30, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2020

06/10/2020

Chiều ngày 06/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 30, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

THẨM TRA SƠ BỘ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP VÀ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

07/09/2020

Sáng ngày 07/9, dưới sự điều hành của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp thẩm tra sợ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 718/UBTVQH ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 67/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2020

07/09/2020

Chiều ngày 07/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra sơ bộ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

ỦY BAN PHÁP LUẬT KHẢO SÁT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VỀ LUẬT CƯ TRÚ

23/07/2020

Ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật do Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh, khảo sát việc thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn thành phố.

ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH CÀ MAU VỀ THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ

20/07/2020

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trương Minh Hoàng làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, khảo sát thi hành một số quy định của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh.

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỀN TP. ĐÀ NẴNG

13/05/2020

Chiều ngày 12/5, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 28, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

12/05/2020

Chiều ngày 12/5, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 28, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

05/09/2019

Chiều ngày 05/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2019

03/09/2019

Chiều ngày 03/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc.

Các tin đã đưa: