SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 18/01, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Trí Thức và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị

 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 2018

Sáng ngày 04/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp thẩm tra Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 

UỶ BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 20/12, tại Vĩnh Phúc, dưới sự chủ trì của Uỷ viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15 để thẩm tra tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hải Dương. Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và phát biểu chỉ đạo.