THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Sáng 06/7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức cuộc họp về kết quả rà soát văn bản quy phạm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật được Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ khóa XIII do Bộ GT-VT soạn thảo và Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra. Phó Chủ nhiệm Trương Minh Hoàng chủ trì cuộc họp.

 

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 56

Sáng 06/08, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra việc thực hiện Nghị quyết 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

 

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ TỈNH HÀ TĨNH

Chiều 11/07, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đồng thời xem xét, quyết định thành lập thị trấn Đồng Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.