Ủy ban Pháp luật họp Phiên toàn thể lần thứ 2

Sáng 23/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 2. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

 

Thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 20/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 16 thẩm tra dự án Luật ban hành văn bản quy phạm phạm luật.