PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 33 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

Sáng ngày 08/01/2021, tại tỉnh Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật đã họp phiên toàn thể lần thứ 33 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).