NÂNG CAO NHẬN THỨC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

Ngày 16/03/2021, cho ý kiến về Báo cáo Tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Phiên họp toàn thể lần thứ 34 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội.

 

KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 34 ỦY BAN PHÁP LUẬT

Sáng ngày 16/03/2021, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 34 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra, cho ý kiến Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung khác. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.