Ủy ban Kinh tế và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2017- 2021

06/01/2017

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2017- 2021.

Theo thỏa thuận, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phối hợp hoạt động nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các dự án khác thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế chủ trì; Nghiên cứu, thẩm tra trình Quốc hội quyết định các dự án, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hằng năm; Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh; việc thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện chính sách kinh tế, tiền tệ, ngân hàng.

Ủy ban Kinh tế và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ký thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2017- 2021          Ảnh: VA

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi thông tin, hỗ trợ mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các thành viên Ủy ban Kinh tế, các đại biểu Quốc hội về kinh tế vĩ mô; phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2016- 2020; phối hợp, duy trì kênh thông tin cung cấp cho các đại biểu Quốc hội thông qua việc thực hiện các bản tin kinh tế vĩ mô; Phối hợp triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Kinh tế; tham gia thực hiện nghiên cứu đề tài, đề án khoa học có liên quan; thực hiện các hoạt động phối hợp khác trên cơ sở thảo luận, thống nhất giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao sự phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong hai khóa Quốc hội vừa qua. Trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị, Chương trình ký kết giữa hai cơ quan phải đảm bảo tính nguyên tắc; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác, bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp nghiên cứu, đánh giá, thẩm tra, trong đó chú trọng thẩm tra các dự án luật trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế và hoạt động giám sát của Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng như: xử lý yếu kém của tổ chức tín dụng; xử lý nợ xấu ngân hàng; thể chế chính sách mới về các đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt…Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chung, trước mắt, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt "Diễn đàn kinh tế mùa Xuân năm 2017"; tiếp tục phối hợp và trao đổi nhằm nâng cao chất lượng các bản tin kinh tế vĩ mô.

Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện- GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn khẳng định, sự tiếp tục hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong công tác nghiên cứu, đánh giá, thẩm tra hết sức có ý nghĩa trên lĩnh vực quản lý kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; đồng thời mong muốn ngay sau khi ký kết, hai bên sẽ tiến hành triển khai các công việc cụ thể, tăng cường sự liên hệ giữa các đơn vị chức năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Chương trình thỏa thuận đã đề ra.

Theo Báo điện tử ĐCSVN