ỦY BAN KINH TẾ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8

09/10/2018

Ngày 09/10 tại Quảng Ninh, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8, thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm 2016-2018; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Thẩm tra báo cáo giữa kỳ thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DN VÀ CP HÓA DNNN

15/06/2018

Sáng 15/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản NN tại DN và CP hóa DNNN với 97,33% số phiếu tán thành.

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

15/06/2018

Sáng 15/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch với 96,71% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT QUY HOẠCH

15/06/2018

Sáng 15/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

DỰ ÁN LUẬT CẠNH TRANH (SỬA ĐỔI) ĐƯỢC THÔNG QUA VỚI 95,28% ĐBQH TÁN THÀNH

12/06/2018

Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 12/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

UỶ BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 4

12/05/2017

Ngày 11/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức Phiên toàn thể lần thứ 4 nhằm đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2017; thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tới dự phiên họp.

Giữ vững ổn định và bám sát các chỉ tiêu đã đề ra

12/10/2015

Chiều 12/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 42, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội năm 2015 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.

GDP sẽ tăng trưởng vượt mức 6,2%

20/05/2015

Sáng 20/5, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015 của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, những tháng còn lại của năm 2015, nhiều khả năng cả nước sẽ thực hiện vượt mức tăng trưởng GDP 6,2%.

Ủy ban Kinh tế họp phiên toàn thể lần thứ Mười

06/05/2014

Ngày 6 - 7.5, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ Mười dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)

12/04/2014

Tiếp tục Phiên họp thường trực mở rộng, sáng 12/4, tại Hà Nội, các thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu chủ trì Phiên họp.

Các tin đã đưa: