Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế làm việc tại Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí

15/04/2015

Sáng 14.4, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Đoàn giám sát của UBTVQH về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/08/2014

Ngày 25.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng đã làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

22/08/2014

Chiều 22.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTQVH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC).

Đoàn giám sát của UBTVQH về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng làm việc với TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/08/2014

Ngày 20.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tin đã đưa: