ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

25/03/2019

Chiều ngày 25/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát về "việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị" làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, đất đai là nguồn lực, tài sản vô cùng quan trọng quý giá của mỗi quốc gia, tuy nhiên đây là nguồn tài nguyên hữu hạn, do đó cần có cơ chế chính sách quản lý, sử dụng, khai thác hiểu quả để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời cần đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ đó đề xuất được những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, trong quá trình làm việc với 12 tỉnh thành, 07 bộ, ngành và Chính phủ thì có xuất hiện một số vấn đề vướng mắc, phát sinh do đó trên cơ sở sự trao đổi tại buổi làm việc hôm nay, các doanh nghiệp, tổ chức cần chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong việc thực thi pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị để từ đó hoàn thiện hệ thống pháp luật; quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị đảm bảo tính ổn định tương đối.

Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức báo cáo một số nội dung

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã nghe đại diện các doanh nghiệp, tổ chức trong đó có Tập đoàn FLC, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vin Group, Sun Group báo cáo về viêc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị do tập đoàn mình làm chủ đầu tư; đồng thời các thành viên đoàn giám sát cũng trao đổi, đặt ra các nội dung đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức giải trình làm rõ thêm./.

 

 

Hồ Hương