ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

19/03/2019

Chiều ngày 19/3, thực hiện kế hoạch giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó trưởng Đoàn giám sát Phan Xuân Dũng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, cùng các thành viên đoàn giám sát, các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hữu quan.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo trước Đoàn giám sát về tình hình quản lý, sử dụng đất tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, hiện các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ và Tổng cục đang quản lý 3.069.030 m2 đất (theo báo cáo tổng hợp năm 2018). Về cơ bản, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã sử dụng nhà đất  được giao đúng mục đích, đáp ứng các hoạt động theo quy định. Đa số các cơ quan, đơn vị đã sử dụng có hiệu quả nhà đất để phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao. Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ trực tiếp thực hiện và có nguồn thu từ hoạt động khai thác cơ sở vật chất đã được nhà nước đầu tư phục vụ biểu diễn nghệ thuật, xem phim, tham quan bảo tàng, khai thác sân vận động , các công trình thể thao. Trong thời gian không trực tiếp sử dụng, đơn vị khai thác phần công năng nhàn rỗi để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Trong các năm qua, Bộ cũng đã triển khai thực hiện các quy định về quản lý sử dụng tài sản công. Trong giai đoạn 2013-2018, Bộ đã thực hiện hơn 10 đợt kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản công trong đó có kiểm tra việc sử dụng nhà đất tại đơn vị thuộc Bộ. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Bộ đã chấn chỉnh, xử lý một số trường hợp khai thác sử dụng nhà đất chưa đúng quy định, chưa phù hợp chức năng nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện báo cáo trước Đoàn giám sát

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, do số lượng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tương đối nhiều, nằm ở các địa phương, do vậy công tác cập nhật, tổng hợp còn khó khăn. Việc khai thác cơ sở vật chất để tạo nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình Nhà nước đầu tư đã xuống cấp; việc liên kết, hợp tác đầu tư nhằm tạo thêm các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao…trên thực tế cơ chế chính sách chưa đồng bộ, nên còn vướng mắc.

Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Nhà nước quan tâm tạo điều kiện để ngành văn hóa, thể thao và du lịch giữ gìn, tăng cường thêm quỹ đất để có điều kiện đầu tư các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch. Sớm ban hành bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong việc huy động các nguồn lực đầu tư công trình kết cấu hạ tầng, cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công – tư. Hoàn thiện hành lang pháp lý trong xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao phù hợp với thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng báo cáo thêm về tình hình quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; tình hình cổ phần hóa Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, hãng phim truyện Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ghi nhận các nội dung báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bổ sung thông tin cụ thể, đánh giá, hoàn thiện báo cáo làm cơ sở để Đoàn giám sát tiếp tục làm việc với Chính phủ. Đoàn giám sát đề nghị Bộ giải trình, làm rõ vấn đề quy hoạch, quản lý, hiệu quả sử dụng đất đối với từng loại đất như đất dành cho di tích, triển lãm, đất dành cho các thiết chế văn hóa, đất dành cho thể thao như sân bãi, các trung tâm huấn luyện, các trường đào tạo; vấn đề giao đất cho các công trình tâm linh kết hợp với du lịch. Đồng thời bổ sung các kiến nghị để có cơ chế, chính sách, bố trí quy hoạch đúng vị trí, đúng tầm nhìn bảo đảm các thiết chế văn hóa.

Bảo Yến