ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

14/03/2019

Chiều ngày 14/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát về việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì làm việc với Kiểm toán nhà nước.

Đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế làm việc với Kiểm toán nhà nước

Tham dự buổi làm việc có một số Ủy viên thường trực, Ủy viên của Hội đồng dân tộc; đại diện các Ủy ban của Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước, các chuyên gia và thành viên Đoàn giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế sẽ làm việc với các bộ, ngành và các tập đoàn, công ty lớn bàn về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề giám sát. Trên cơ sở kết quả của Kiểm toán nhà nước đã triển khai tại các địa phương trong thời gian vừa qua giúp cho Đoàn giám sát làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế góp phần hoàn chỉnh báo cáo của đoàn giám sát trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát nghe đại diện Kiểm toán Nhà nước trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai khu đô thị từ khi Luật Đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018. Thực hiện Công văn số 2706/VPQH-GS ngày 18/10/2018 của Văn phòng Quốc hội về báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018, căn cứ kết quả kiểm toán từ năm 2015 đến năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội./.

Vân Ngọc - Nghĩa Đức