ỦY BAN KINH TẾ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHUYÊN GIA VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

28/09/2018

Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về tình hình kinh tế - xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh chủ trì tọa đàm.

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC LUẬT CÓ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

05/09/2018

Ngày 05/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH BẮC NINH

31/08/2018

Chuẩn bị cho nội dung Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 30/8, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, làm Trưởng Đoàn làm việc với tỉnh Bắc Ninh.

ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ QUAN TÂM HƠN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG, TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT YẾU KÉM

21/05/2018

Sáng 21/5, tiếp tục nội dung chương trình phiên khai mạc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Kinh tế.

BẢO ĐẢM TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA

22/04/2018

Tại hội thảo tham vấn với chủ đề “Lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) tổ chức tại Hà Nội ngày 20/4 vừa qua, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về mô hình quản lý, địa vị pháp lý, thẩm quyền của cơ quan cạnh tranh để bảo đảm tính độc lập trong hoạt động của cơ quan này.

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

30/03/2018

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội, sáng 30/03, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và những thách thức trong quá trình thực hiện”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Giám sát chủ trì hội thảo.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ TN&MT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NN VÀ CỔ PHẦN HOÁ DNNN

29/01/2018

Chiều 29/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh, Đoàn Giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ TN&MT trong "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016".

GIÁM SÁT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DN VÀ CỔ PHẦN HOÁ DNNN GIAI ĐOẠN 2011 - 2016

26/01/2018

Chiều 26/1, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát số 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016", đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

23/01/2018

Chiều 23/1, tại Nhà Quốc hội, Đoàn công tác số 2 của Đoàn giám sát của QH làm việc với Bộ Giao thông- Vận tải về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2016. Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh làm Trưởng đoàn công tác.

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN

15/09/2017

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đồng phối hợp tổ chức Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật về khoáng sản. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đồng chủ trì Hội thảo.

Các tin đã đưa: