ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TP HÀ NỘI

Ngày 24/01, Đoàn giám sát của QH làm việc với UBND quận Hoàng Mai và UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Phó Trưởng đoàn t...

NGÀNH DẦU KHÍ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN THÁCH THỨC

Nhằm chuẩn bị báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và 3 năm 2016-2018, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, ngày 10/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Hội dầu khí Việt Nam tổ chức tọa đàm "Ngành dầu khí Việt Nam trong cách mạng công nghiệp 4.0 – Phát triển và hội nhập".

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TP HÀ NỘI

Ngày 24/01, Đoàn giám sát của QH làm việc với UBND quận Hoàng Mai và UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát, chủ trì cuộc làm việc.

 

ỦY BAN KINH TẾ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8

Ngày 09/10 tại Quảng Ninh, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8, thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm 2016-2018; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Thẩm tra báo cáo giữa kỳ thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.