CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI VIỆT NAM

Chiều 13/10, tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Đào tạo, tư vấn và phát triển kinh tế, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Diễn đàn Cách mạng công nghiệp 4.0 với nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

NGÀNH DẦU KHÍ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN THÁCH THỨC

Nhằm chuẩn bị báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và 3 năm 2016-2018, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, ngày 10/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Hội dầu khí Việt Nam tổ chức tọa đàm "Ngành dầu khí Việt Nam trong cách mạng công nghiệp 4.0 – Phát triển và hội nhập".

 

ỦY BAN KINH TẾ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8

Ngày 09/10 tại Quảng Ninh, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8, thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm 2016-2018; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Thẩm tra báo cáo giữa kỳ thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.