Hội thảo tham vấn về khuôn khổ hợp tác chiến lược quốc gia của Nhóm ngân hàng Thế giới cho Việt Nam giai đoạn 2017- 2022

09/02/2017

Chiều 9/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo tham vấn về khuôn khổ hợp tác chiến lược quốc gia của Nhóm ngân hàng Thế giới cho Việt Nam giai đoạn 2017- 2022. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chủ trì hội thảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại Hội thảo                                                      Ảnh: Đình Nam

Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu cho biết, Nhóm Ngân hàng thế giới đang trong quá trình soạn thảo Khuôn khổ hợp tác chiến lược quốc gia với việt Nam giai đoạn tài khóa 2017- 2022. Theo đó, khuôn khổ hợp tác quốc gia là công cụ chính giúp Nhóm Ngân hàng thế giới rà soát và định hướng các dự án, chương trình triển khai tại Việt nam trong 5 năm tới và để đánh giá hiệu quả của các chương trình của Nhóm Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu nêu rõ, với khuôn khổ hợp tác guốc gia tới đây, Ngân hàng thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình phát triển mới, tập trung nâng cao năng suất lao động, hướng tới toàn xã hội và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn của nền kinh tế, bao gồm khả năng tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình, những tác động của biến đổi khí hậu, sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị trên cơ sở đề cương của mình, Nhóm Ngân hàng thế giới ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, Nhóm Ngân hàng thế giới cần đưa ra lộ trình giúp Việt Nam tiếp cận các khoản vay của Ngân hàng thế giới và cộng đồng quốc tế; đồng thời giúp Việt Nam xây dựng chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp cận nguồn tài chính dễ dàng hơn để tạo động lực phát triển khu vực tư nhân trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu hi vọng, hội thảo sẽ nhận được những đóng góp tâm huyết để Nhóm Ngân hàng Thế giới nghiên cứu, tiếp thu nhằm hoàn chỉnh và thông qua Khuôn khổ hợp tác quốc gia mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

+ Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã có buổi tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt nam Ousmane Dione.

Chúc mừng ông Ousmane Dione chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tin tưởng rằng, với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý đa ngành ở các khu vực và quốc gia, trong thời gian tới, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt nam Ousmane Dione sẽ kế thừa và phát huy thành quả của người tiền nhiệm để đưa quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt nam Ousmane Dione khẳng định, trên cương vị mới của mình sẽ dành ba ưu tiên hàng đầu cho Việt Nam, đó là: dẫn dắt quá trình tốt nghiệp IDA của VIệt Nam; tiếp tục phát triển quan hệ đối tác và hợp tác của Ngân hàng Thế giới với chính quyền cấp trung ương và địa phương của Việt Nam sâu hơn nữa; và  hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển nhằm thực hiện tầm nhìn và các khuyến nghị nêu trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Hồ Hương