Ủy ban Đối ngoại thẩm tra dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

15/09/2015

Để phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Đối ngoại tổ chức họp toàn thể Ủy ban thẩm tra dự án Luật. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành hữu quan. Dự kiến cuộc họp diễn ra trong cả ngày thứ sáu, 02/10/2015 tại Nhà Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII; Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, tại kỳ họp thứ 10 tới đây Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật tổ chức Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại sẽ tổ chức họp toàn thể Ủy ban thẩm tra dự án Luật này vào ngày 2/10/2015 tại Nhà Quốc hội. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các Bộ, ngành hữu quan.

Phòng Lập pháp và Giám sát - Vụ Đối ngoại