HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐOÀN CỰU NGHỊ SĨ CANADA

14/02/2020

Sáng ngày 14/02, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã có buổi tiếp Đoàn cựu Nghị sĩ Canada do ông Leo Duguay làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐOÀN CỰU NGHỊ SĨ CANADA

14/02/2020

Sáng ngày 14/02, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã có buổi tiếp Đoàn cựu Nghị sĩ Canada do ông Leo Duguay làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ NA UY TẠI VIỆT NAM

06/02/2020

Sáng ngày 06/02 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp bà Grete Lochen - Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ MÔNG CỔ TẠI VIỆT NAM

04/02/2020

Sáng ngày 04/02 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp ngài Dash Bilegdorj, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐẠI SỨ MÔNG CỔ TẠI VIỆT NAM

14/01/2020

Sáng ngày 14/01 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp ngài Dash Bilegdorj, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.

CHỦ TỊCH NHÓM NGHỊ SỸ HỮU NGHỊ VIỆT – NHẬT PHẠM MINH CHÍNH TIẾP CHỦ TỊCH LIÊN MINH NGHỊ SỸ HỮU NGHỊ NHẬT - VIỆT NIKAI TOSHIHIRO

11/01/2020

Chiều ngày 11/01 tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, BÍ thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro.

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN ĐỐI NGOẠI VŨ HẢI HÀ TIẾP TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI ĐẢNG DÂN CHỦ TỰ DO NHẬT BẢN (LDP)

11/01/2020

Chiều ngày 11/01, tại Đà Nẵng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, Tổng Thư ký tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam Vũ Hải Hà đã tiếp ông Koizumi Rryuji – Trưởng ban Đối ngoại Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP).

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ CỘNG HÒA AZRBAIJAN TẠI VIỆT NAM

07/01/2020

Chiều 07/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã có cuộc tiếp Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Anar Lachin Oglu Imanov.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ CỘNG HÒA NAM PHI TẠI VIỆT NAM

07/01/2020

Chiều 07/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Mpetjane Kgaogelo Lekgoro.

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐOÀN TRỢ LÝ THƯỢNG NGHỊ SĨ ỦY BAN QUÂN VỤ HOA KỲ

16/12/2019

Chiều ngày 16/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp ông Dustin Walker - Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hoa Kỳ James Inhofe và bà Ozge Guzelsu - Trợ lý Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jack Reed nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin đã đưa: