Ủy ban Đối ngoại thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 4/8/2017, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại đã tổ chức họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Luật cơ quan đại diện). Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại chủ trì cuộc họp.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Chiều ngày 3/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

 

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án và kịch bản tổng thể tổ chức ASOSAI- 14

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, chiều 21/12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án và kịch bản tổng thể tổ chức Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI- 14) năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.