ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỎA THUẬN HỢP TÁC KHU VỰC TAM GIÁC CAMPUCHIA-LÀO-VIỆT NAM QUA GẦN 20 NĂM PHÁT TRIỂN

Sáng 09/7, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu, Ủy ban Đối ngoại tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 5. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đã nghe báo cáo về tác động của thỏa thuận hợp tác khu vực tam giác Campuchia-Lào-Việt Nam qua gần 20 năm hình thành và phát triển.

 

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI 2018 –THÀNH TỰU VÀ DẤU ẤN

Là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam, đối ngoại Quốc hội đang ngày càng mở rộng, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hoá, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam. Năm 2018 vừa qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của nền ngoại giao nước nhà với nhiều dấu ấn đặc biệt trong các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương.