ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỎA THUẬN HỢP TÁC KHU VỰC TAM GIÁC CAMPUCHIA-LÀO-VIỆT NAM QUA GẦN 20 NĂM PHÁT TRIỂN

Sáng 09/7, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu, Ủy ban Đối ngoại tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 5. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đã nghe báo cáo về tác động của thỏa thuận hợp tác khu vực tam giác Campuchia-Lào-Việt Nam qua gần 20 năm hình thành và phát triển.