UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI TỈNH YÊN BÁI

18/08/2019

Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 17/8, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh về việc thực thi chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Từ năm 2014 - 2018, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về phòng, chống thiên tai, bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của trung ương được thực hiện có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. 

Tỉnh đã xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai; xác định, đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai và theo dõi giám sát thiên tai.

Trong giai đoạn 2014 - 2018 tổng vốn đầu tư hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trên 1.570 tỷ đồng và huy động từ nhiều nguồn vốn khác đã đầu tư xây dựng 180 công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch, tái định cư, trường học và các công trình công cộng, đường cứu hộ cứu nạn… góp phần hỗ trợ đối với công tác ứng phó, sơ tán dân, di dân khỏi vùng nguy cơ cao.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ trên 84 tỷ đồng về an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... nhằm sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai ở các địa phương còn nảy sinh nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập và chồng chéo… 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã báo cáo giải trình và làm rõ thêm về kết quả cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. 


Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy giải trình và làm rõ thêm về kết quả cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, đồng bộ cơ chế chính sách của tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp; tiếp tục rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, kịch bản, phương án phòng, chống thiên tai; tập trung kiện toàn hệ thống PCTT - TKCN các cấp; thực hiện phân vùng cảnh báo, dự báo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thống nhất trong cả hệ thống chính trị về công tác phòng, chống thiên tai; huy động lồng ghép các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ kịp thời nhân dân bị thiệt hại do thiên tai mưa lũ.

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái cũng đã kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ cần sớm hoàn thiện các các chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai; công tác quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện; sớm hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án nghiên cứu tổng thể thực trạng biến đổi khí hậu, đề ra giải pháp phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trước mắt và lâu dài tại khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Chỉ đạo việc xây dựng nâng cao độ chính xác của bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai; đầu tư trang thiết bị quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc; đầu tư trang thiết bị bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cho các lực lượng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các tỉnh...


Đồng chí Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời Đoàn sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị đề xuất của tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai để tổng hợp báo cáo trình Quốc hội./.

(Theo Báo Yên Bái)