ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

17/07/2019

Chiều ngày 16/7, Đoàn giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng Đoàn giám sát Trần Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ nhiệm Trần Văn Minh - Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có thành viên Đoàn giám sát, đại diện các Bộ: Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh Thanh Hóa…

Trong giai đoạn 2015 - 2018,  Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đã thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, công ty đã xây dựng và ban hành các quy trình, quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Các công trình BVMT, kiểm soát ô nhiễm môi trường như xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại; thực hiện quy trình thu gom và xử lý chất thải nguy hại được xây dựng đồng bộ, đúng tiêu chuẩn, trong đó có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Công ty cũng thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị theo kế hoạch sửa chữa định kỳ nhằm giảm thiểu bụi phán tán ra môi trường, cũng như giảm tiếng ồn theo quy định hiện hành; đã lắp đặt và đang vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự động, chỉ chờ kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đặc biệt quan tâm thực hiện kiểm soát bụi phát tán ra môi trường; đã thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát tình trạng thiết bị trong dây chuyền sản xuất, các điểm phát tán bụi, các điểm bất hợp lý trong việc thu hồi bụi phát tán; thực hiện quan trắc môi trường định kỳ với tần suất 4 lần/ năm, kết quả quan trắc nằm trong giới hạn cho phép quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Các phương án ứng phó tình huống nổ lọc bụi tĩnh điện được xây dựng nhằm bảo đảm công tác BVMT trong quá trình sản xuất.

Đại diện Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn khẳng định, trong áp dụng các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như tổ chức bộ máy quản lý, thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đều không có tồn tại, hạn chế. Đại diện công ty cũng khẳng định, các nhà máy xi măng hiện nay đều đủ khả năng xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, nên đề nghị cần có chính sách để khuyến khích nhà máy này tham gia xử lý chất thải.

Đoàn giám sát khảo sát tại nhà máy xi măng số 5

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát Trần Văn Minh nhận thấy, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đã có quan tâm đổi mới công nghệ sản xuất, kinh doanh ổn định, có đóng góp ngân sách lớn cho địa phương, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương, quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội. Công ty cũng quan tâm thiết lập các hệ thống quản lý môi trường. Tuy nhiên, Trưởng Đoàn giám sát cho rằng, công ty cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo, để cho cái nhìn chính xác về thực hiện chính sách, BVMT tại các dây chuyền sản xuất và gửi lại cho Đoàn giám sát trước ngày 25.7 tới.

Đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, Trưởng Đoàn giám sát cho biết, khi đến thực địa tại nhà máy thấy nhiều khu vực có lượng bụi lớn, thậm chí kể cả ở các diện tích chung cũng có bụi; tổ chức sản xuất còn hạn chế, chưa tách bạch giữa dây chuyền cũ và dây chuyền mới; vệ sinh công nghiệp kém. Đặc biệt, kho chất thải nguy hại không liên quan đến công nghệ, đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn, song hạ tầng kém, sắp xếp kho thiếu khoa học, thiếu nhiều hạng mục, thiết bị… cho thấy tinh thần trách nhiệm chưa cao. Trưởng đoàn giám sát đề nghị, công ty cần quan tâm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại được các ĐBQH, đại diện một số bộ, ngành chỉ ra.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)