Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Chiều 20/10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên toàn thể lần thứ ba để thẩm tra dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghê Chu Ngọc Anh đồng chủ trì phiên họp.

 

Cần đánh giá chi tiết công tác thực hiện chính sách pháp luật phát triển khoa học và công nghệ

Chiều 04/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”.

 

Hội thảo Công nghệ năng lượng hạt nhân trên thế giới

Chiều tối 23/10, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Tập đoàn GE Hitachi Việt Nam tổ chức Hội thảo về Công nghệ năng lượng hạt nhân trên thế giới. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì hội thảo.