VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP IV 1971 - 1976

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA V THEO ĐƠN VỊ BẦU CỬ

 

1. THÀNH PHỐ HÀ NỘI: 8 đơn vị bầu cử, 42 đại biểu

Đơn vị 1 (khu phố Ba Đình): 5 đại biểu

Trường Chinh

Trần Duy Hưng

Trần Thị Phượng

Đào Duy Quy

Tôn Đức Thắng

Đơn vị 2 (khu phố Hoàn Kiếm): 6 đại biểu

Trần Thị Ân

Nguyễn Lương Bằng

Nguyễn Thị Cường

Bùi Hưng Gia

Hoàng Quốc Việt

Nguyễn Xiển

Đơn vị 3 (khu phố Đống Đa): 6 đại biểu

Lê Duẩn

Thích Trí Độ

Đỗ Đại Lộc

Nguyễn Trung Mai

Nguyễn Thị An Vinh

Nghiêm Xuân Yêm

Đơn vị 4 (khu phố Hai Bà Trưng): 7 đại biểu

Hồ Đắc Di

Trần Thị Kim Dung

Phạm Văn Đồng

Nguyễn Lam

Hoàng Thị Lũy

Trịnh Văn Tự

Hoàng Minh Viễn

Đơn vị 5 (huyện Từ Liêm): 5 đại biểu

Nguyễn Trọng Di

Văn Tiến Dũng

Nguyễn Thị Ngọ

Nguyễn Thành Vĩnh

Hoa Thị Xuân

Đơn vị 6 (huyện Thanh Trì): 4 đại biểu

Nguyễn Quang Dự

Phạm Thị Khoát

Vũ Văn Sự

Đàm Xuân Tịnh

Đơn vị 7 (huyện Gia Lâm): 5 đại biểu

Lê Thị Kim Anh

Vũ Tất Ban

Nguyễn Chương Hồng

Đỗ Xuân Sảng

Nguyễn Thị Thập

Đơn vị 8 (huyện Đông Anh): 4 đại biểu

Nguyễn Kim

Ngô Anh Thái

Nguyễn Thị Tiêu

Nguyễn Văn Trân

2. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: 5 đơn vị bầu cử, 26 đại biểu.

Đơn vị 1 (khu phố Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền): 7 đại biểu

Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Sơn Hà

Trần Kiên

Đỗ Mười

Đặng Thị Ngân

Lê Văn Nhàn

Nguyễn Đức Thuận

Đơn vị 2 (huyện Thủy Nguyên, Cát Bà, Cát Hải và đảo Bạch Long Vĩ): 5 đại biểu

Phạm Thị Cát

Trần Thị Dẫn

Hoàng Mậu

Đặng Văn Qua

Hoàng Thị Thúy Sơn

Đơn vị 3 (thị xã Kiến An, huyện An Hải): 4 đại biểu

Vũ Tiến Thọ

Phạm Thị Thuận

Trần Xuân Thư

Trần Danh Tuyên

Đơn vị 4 (thị xã Đồ Sơn, huyện An Thụy): 5 đại biểu

Nguyễn Khả Kính

Đỗ Văn Lộc

Phạm Thị Ngâm

Lê Văn Ngọc

Lê Thị Xuyến

Đơn vị 5 (huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng): 5 đại biểu

Đào Thị Bớp

Trần Xuân Hiên

Đặng Kinh

Phạm Văn Tiệp

Trần Công Tường

3. TỈNH LAI CHÂU: 1 đơn vị bầu cử, 6 đại biểu

Tẩn An Dùng

Lò Văn Hạc

Giàng A Páo

Lý Thị Kim Thương

Pờ A Vù

Nguyễn Văn Xã

4. TỈNH SƠN LA: 1 đơn vị bầu cử, 7 đại biểu

Trần Cảnh

Lò Thị Hương

Cầm Liên

Vì Văn Mòn

Giàng A Páo

Lò Văn Sôn

Đào Thiện Thi

5. TỈNH NGHĨA LỘ: 1 đơn vị bầu cử, 5 đại biểu

Giàng A Gia

Đinh Thị Liên

Cầm Ngoan

Trần Xuân Thiên

Hoàng Quốc Thịnh

6. TỈNH HÀ GIANG: 1 đơn vị bầu cử, 7 đại biểu

Vũ Văn Cẩn

Lò Mí Chinh

Vù Mí Kẻ

Mạ Thị Lâm

Vàng Vản Lình

Sải Sào Ngán

Đặng Văn Thiểu

7. TỈNH TUYÊN QUANG: 1 đơn vị bầu cử, 6 đại biểu

Phạm Quang Khải

Trần Thị Lạ

Nguyễn Tạo

Tống Huy Tăng

Bàn Chí Thanh tức Hàm

Hoàng Đình Thư

8. TỈNH BẮC THÁI: 3 đơn vị bầu cử, 14 đại biểu

Đơn vị 1 (huyện Ngân Sơn, Chợ Rã, Na Rì, Bạch Thông và Chợ Đồn): 3 đại biểu

Hoàng Bắc Dũng

Nguyễn Thị Môi

Triệu Hồng Thắng

Đơn vị 2 (huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ và Đồng Hỷ): 5 đại biểu

Nguyễn Bằng Giang

Âu Văn Nhọt

Tạ Thị Thuận

Chế Lan Viên

Diệp Văn Vượng

Đơn vị 3 (thành phố Thái Nguyên, huyện Phổ Yên và Phú Bình): 6 đại biểu

Vũ Định

Nguyễn Thị Hảo

Lê Thị Minh

Nguyễn Tấn Phúc

Chu Văn Tấn

Vương Minh Tưởng

9. TỈNH CAO BẰNG: 1 đơn vị bầu cử, 8 đại biểu

Lê Quang Ba

Dương Đại Lâm

Lương Ích Lập

Dương Văn Lầu

Nông Đình Mao

Phan Mỹ

Hoàng Thị Nhói

Nguyễn Văn Thưởng

10. TỈNH LẠNG SƠN: 1 đơn vị bầu cử, 7 đại biểu

La Văn Cầu

Ngô Minh Loan

Lăng Thị Phìn

Hứa Thế Phương

Chu Việt Thắng

Hoàng Văn Thi

La Văn Tước

11. TỈNH LÀO CAI: 1 đơn vị bầu cử, 5 đại biểu

Chang Thị Cú

Trường Minh

Nguyễn Sĩ Ngữ

Lâm Phái

Sùng Vản Phù

12. TỈNH YÊN BÁI: 1 đơn vị bầu cử, 5 đại biểu

Hoàng Thị Hàng

Nguyễn Ngọc Hồ

Nguyễn Đỉnh Thái

Triệu Quý Tiến

Hoàng Trình

13. TỈNH HÒA BÌNH: 1 đơn vị bầu cử, 7 đại biểu

Bùi Văn Ân

Trần Hữu Dực

Nguyễn Văn Hậu

Hà Văn Nghiệp

Hà Kế Tấn

Nguyễn Đình Thịnh

Bùi Thị Tương

14. TỈNH VĨNH PHÚ: 4 đơn vị bầu cử, 25 đại biểu

Đơn vị 1 (thị xã Phúc Yên, huyện Đa Phúc, Kim Anh, Yên Lãng và Yên Lạc): 5 đại biểu

Nguyễn Văn Bảy

Bùi Thị Cẩm

Dương Thị Hiệu

Trần Ngọc Quang

Đinh Văn Việt

Đơn vị 2 (thị xã Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Vĩnh Tường, Lập Thạch và thị trấn Tam Đảo): 6 đại biểu

Phạm Văn Bạch

Đặng Việt Châu

Nguyễn Tiến Nhận

Nguyễn Văn Tôn

Nguyễn Thị Ty

Nguyễn Thị Viễn

Đơn vị 3 (thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba và Đoan Hùng): 8 đại biểu

Nguyễn Chấn

Nguyễn Thành Đô

Lại Vũ Hồi

Nguyễn Thị Lựu

Nguyễn Thị Nguyệt

Hà Đức Tài

Phan Đình Tựa

Nguyễn Thị Tưởng

Đơn vị 4 (huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Tam Nông và Hạ Hòa): 6 đại biểu

Cù Thị Hậu

Vũ Thị Hiền

Hán Thị Mão

Lê Thị Thanh

Trần Đình Thọ

Đinh Công Vận

15. TỈNH HÀ BẮC: 5 đơn vị bầu cử, 23 đại biểu

Đơn vị 1 (huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam): 4 đại biểu

Phạm Ngọc Bình

Lâm Thị Định

Y Ngông

Phạm Thị Tuyết

Đơn vị 2 (thị xã Bắc Giang, huyện Lạng Giang và Yên Dũng): 4 đại biểu

Châu Cách tức Châu Đốc

Trần Đăng Khoa

Trần Thị Mơ

Lê Tự

Đơn vị 3 (huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yân Yên và Yên Thế): 5 đại biểu

Nguyễn Thế Duyệt

Trương Quang Hy

Hứa Minh Long

Nguyễn Hữu Mai

Nguyễn Thị Song

Đơn vị 4 (huyện Gia Lương, Thuận Thành và Quế Võ): 5 đại biểu

Nguyễn Thanh Bình

Ngô Văn Đỗ tức Đỗ Văn

Trần Thị Nhị Hường

Nguyễn Thị Khoản

Nguyễn Thị Tuyết

Đơn vị 5 (thị xã Bắc Ninh, huyện Tiên Sơn và Yên Phong): 5 đại biểu

Đỗ Đình Chất

Nguyễn Thị Dư

Trương Tấn Phát

Vũ Thu Thảo

Chu Thị Xuyến

16. TỈNH QUẢNG NINH: 3 đơn vị bầu cử, 14 đại biểu

Đơn vị 1 (thị xã Hòn Gai, Cẩm Phả và huyện Cẩm Phả): 6 đại biểu

Nguyễn Quang Cư

Voòng Nải Hoài

Nguyễn Thị Khang

Lê Thanh Nghị

Nguyễn Văn Nỗi

Nguyễn Đức Tâm

Đơn vị 2 (thị xã Uông Bí, huyện Yên Hưng, Đông Triều và Hoành Bồ): 4 đại biểu

Trần Thị Ái

Phùng Văn Hùng

Nguyễn Hữu Tín

Võ Thành Trinh

Đơn vị 3 (huyện Móng Cái, Quảng Hà, Tiên Yên, Đình Lập, Bình Liêu và Ba Chẽ): 4 đại biểu

Chiếng Séc Dếnh

Đoàn Bá Khánh

Chìu Nhì Múi

Mai Đình Nghệ

17. TỈNH HẢI HƯNG: 6 đơn vị bầu cử, 32 đại biểu

Đơn vị 1 (huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc và Ninh Giang): 5 đại biểu

Nguyễn Hoài Bắc

Lương Định Của

Lê Văn Đởm

Vương Thị Minh Tuấn

Đặng Thị Mận

Đơn vị 2 (thị xã Hải Dương, huyện Cẩm Giàng, Nam Sách và Chí Linh): 6 đại biểu

Nguyễn Thị Ất

Phạm Quang Phước

Nguyễn Văn Sáu

Trần Thị Thí

Đoàn Trọng Truyến

Tôn Thất Tùng

Đơn vị 3 (huyện Thanh Hà, Kim Thành và Kinh Môn): 5 đại biểu

Lê Thừa Giao

Phạm Thị Hân

Phạm Công Khanh

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Thị Toa

Đơn vị 4 (huyện Thanh Miện, Bình Giang, Ân Thi và Mỹ Hào): 5 đại biểu

Phạm Thị Đức

Nguyễn Công Hòa

Trần Quang Huy

Đoàn Kim Sơn

Nguyễn Thị Tân

Đơn vị 5 (huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang và Văn Lâm): 6 đại biểu

Nguyễn Thị Kéo

Nguyễn Xuân Ngà

Phan Thị Ngoạn

Hồ Thị Nhỡ

Hoàng Phương

Vương Văn Thành tức Lê Quý Quỳnh

Đơn vị 6 (thị xã Hưng Yên, huyện Kim Động, Phù Cừ và Tiên Lữ): 5 đại biểu

Thích Tâm An

Trần Đức Quang

Triệu Đắc Thọ

Hoàng Thị Thục

Phạm Thị Vách

18. TỈNH HÀ TÂY: 6 đơn vị bầu cử, 26 đại biểu

Đơn vị 1 (thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và Phúc Thọ): 5 đại biểu

Dương Quốc Chính

Hồ Giáo

Nguyễn Văn Luông

Lương Thị Sinh

Nguyễn Thị Tình

Đơn vị 2 (huyện Thạch Thất, Quốc Oai): 3 đại biểu

Hoàng Minh Giám

Nguyễn Thị Nam

Phan Trọng Tuệ

Đơn vị 3 (thị xã Hà Đông, huyện Đan Phượng và Hoài Đức): 4 đại biểu

Nguyễn Văn Hiệu

Xuân Thủy

Nguyễn Quý Thưởng

Bùi Thị Tý

Đơn vị 4 (huyện Thanh Oai và Thường Tín): 5 đại biểu

Nguyễn Thị Chung

Phạm Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Văn Huyên

Lưu Văn Khôi

Đơn vị 5 (huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức): 4 đại biểu

Nghiêm Chưởng Châu

Nguyễn Thị Chén

Đào Viết Đình

Nguyễn Thị Xuân

Đơn vị 6 (huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa): 5 đại biểu

Trần Quảng Dung

Đỗ Thị Lý

Ngô Văn Phẩm

Nguyễn Hữu Thụ

Nguyễn Khắc Thuật

19. TỈNH NAM HÀ: 8 đơn vị bầu cử, 35 đại biểu

Đơn vị 1 (thành phố Nam Định): 5 đại biểu

Vũ Xuân Chiêm

Phan Điền

Nguyễn Sỹ Lâm

Nguyễn Thị Thạc

Hoàng Đôn Thoại

Đơn vị 2 (huyện Ý Yên, Vụ Bản): 5 đại biểu

Tô Duy

Đào Văn Đinh

Đào Thị Hảo

Bùi Xuân Sơn

Đinh Khắc Thân

Đơn vị 3 (thị xã Phủ Lý, huyện Lý Nhân và Bình Lục): 5 đại biểu

Đặng Văn Ngự

Đặng Thị Thìn

Hoàng Văn Thuận

Nguyễn Xuân Tràng

Hoàng Tùng

Đơn vị 4 (huyện Duy Tiên, Kim Bảng và Thanh Liêm): 5 đại biểu

Phan Đình Diệu

Trần Thị Thục Nga

Đinh Văn Nhương

Đào Văn Tập

Nguyễn Duy Trác

Đơn vị 5 (huyện Nam Ninh): 4 đại biểu

Kha Vạng Cân

Phạm Thị Liên

Đinh Thị Thúy Nga

Nguyễn Thị Nghĩa tức Đào

Đơn vị 6 (huyện Nghĩa Hưng): 3 đại biểu

Vũ Thị Thanh Nhâm

Nguyễn Cao Luyện

Hoàng Thị Thủy

Đơn vị 7 (huyện Xuân Thủy): 4 đại biểu

Đoàn Văn Đàm

Nguyễn Duy Gia

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Tấn Gi Trọng

Đơn vị 8 (huyện Hải Hậu): 4 đại biểu

Lê Thanh Đạo

Vũ Ngọc Luyện

Trần Quỳnh

Bùi Trọng Tân

20. TỈNH THÁI BÌNH: 7 đơn vị bầu cử, 24 đại biểu

Đơn vị 1 (huyện Hưng Hà): 3 đại biểu

Vũ Xuân Độ

Lê Thị Tiến Ninh

Huỳnh Văn Tiếng

Đơn vị 2 (huyện Quỳnh Phụ): 3 đại biểu

Bùi Duy Bình

Vũ Thị Dư

Bùi Hoành Thử

Đơn vị 3 (huyện Đông Hưng): 3 đại biểu

Đỗ Thị Thu Hiền

Lại Hợp Hòa

Lê Thành

Đơn vị 4 (huyện Thái Thụy): 4 đại biểu

Đỗ Xuân Hợp

Phạm Duy Khuê

Trần Thị Thuận

Chu Mạnh Trường

Đơn vị 5 (huyện Tiền Hải): 3 đại biểu

Bùi Thị Sợi

Bùi Quang Tạo

Nguyễn Viết Tường

Đơn vị 6 (huyện Kiến Xương): 3 đại biểu

Nguyễn Ngọc Kình

Phạm Ngọc Mậu

Hoàng Thị Thường

Đơn vị 7 (thị xã Thái Bình, huyện Vũ Thư): 5 đại biểu

Vũ Thị Cúc

Lê Minh Đức

Đinh Thị Hoa

Phí Văn Huề

Nguyễn Ngọc Trìu

21. TỈNH NINH BÌNH: 2 đơn vị bầu cử, 10 đại biểu

Đơn vị 1 (thị xã Ninh Bình, huyện Gia Khánh, Gia Viễn và Nho Quan): 5 đại biểu

Nguyễn Viết Bản

Nguyễn Văn Đương

Phạm Thị Hà

Phạm Học Lâm

Hà Thị Quế

Đơn vị 2 (huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn và thị trấn Tam Điệp): 5 đại biểu

Nguyễn Thị Bôn

Vũ Thị Hiên

Phạm Văn Huân

Mai Văn Tiệm

Nguyễn Thế Vịnh

22. TỈNH THANH HÓA: 8 đơn vị bầu cử, 36 đại biểu

Đơn vị 1 (huyện Quang Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy và Lang Chánh): 3 đại biểu

Hà Văn Dân

Phạm Minh Do

Vũ Thị Phan

Đơn vị 2 (huyện Thạch Thành, Yên Định và Vĩnh Lộc): 4 đại biểu

Cao Đức Cang

Nguyễn Thị Liệu

Tôn Viết Nghiệm

Nguyễn Thị Nguyệt

Đơn vị 3 (huyện Thọ Xuân, Thường Xuân và Ngọc Lạc): 5 đại biểu

Hoàng Anh

Cao Sơn Hải

Đoàn Thị Khánh

Khương Thị Máy

Nguyễn Bá Phát

Đơn vị 4 (huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa và Đông Sơn): 6 đại biểu

Lê Thị Bích

Đỗ Chanh

Ngô Ngọc Cư

Nguyễn Thị Hằng

Đặng Thí

Nguyễn Văn Xuyến

Đơn vị 5 (huyện Như Xuân, Nông Cống và Tĩnh Gia): 5 đại biểu

Phạm Ngọc Chức

Nguyễn Văn Huế

Bùi Thị Tuyết Mai

Trần Sâm

Nguyễn Văn Thơm

Đơn vị 6 (huyện Quảng Xương, thị trấn Sầm Sơn): 4 đại biểu

Bùi Thị Gần

Hoàng Quang Nghị

Lê Thị Anh Thư

Trần Đình Tri

Đơn vị 7 (thị xã Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa): 4 đại biểu

Hoàng Văn Hoan

Nguyễn Thị Khuyên

Mai Thị Lan

Lê Thế Nguyên

Đơn vị 8 (huyện Hậu Lộc, Hà Trung và Nga Sơn): 5 đại biểu

Hoàng Minh Côn

Hoàng Văn Hiều

Vương Quốc Mỹ

Nguyễn Thị Phúc

Hoàng Sử

23. TỈNH NGHỆ AN: 5 đơn vị bầu cử, 28 đại biểu

Đơn vị 1 (huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Tân Kỳ): 4 đại biểu

Ngô Văn Hoàng

Hùn Quang Kình

Trương Thị Nương

Nguyễn Hữu Thứ

Đơn vị 2 (huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn): 3 đại biểu

Kha Thị Hoan

Nguyễn Ngọc Lài

Moong Văn Thôn

Đơn vị 3 (huyện Đô Lương, Thanh Chương và Nam Đàn): 7 đại biểu

Tạ Quang Bửu

Nguyễn Côn

Phạm Thị Đông

Võ Thúc Đồng

Nguyễn Thị Khương

Phan Lê

Trần Thị Liên

Đơn vị 4 (thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc): 6 đại biểu

Mai Văn Diệm

Nguyễn Thị Trà Giang

Trần Thị Thanh

Trương Quang Thâm

Nguyễn Duy Trinh

Nguyễn Hữu Tùng

Đơn vị 5 (huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu): 8 đại biểu

Hoàng Thị Ba

Nguyễn Đức Bính

Nguyễn Văn Cung

Nguyễn Văn Đàn

Hồ Thị Hòa

Lê Thị Diệu Muội

Huỳnh Thủ

Trần Thị Tình

24. TỈNH HÀ TĨNH: 3 đơn vị bầu cử, 15 đại biểu

Đơn vị 1 (huyện Nghi Xuân, Đức Thọ và Hương Sơn): 5 đại biểu

Phan Anh

Trần Quang Đạt

Lâm Văn Hoàn

Nguyễn Đình Hoàng

La Thị Tám

Đơn vị 2 (thị xã Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và Can Lộc): 5 đại biểu

Phạm Thị Kim Dung

Lê Văn Hòa

Trần Quốc Hoàn

Trần Kiêm Lý

Nguyễn Thị Minh

Đơn vị 3 (huyện Hưng Khê, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh): 5 đại biểu

Nguyễn Văn Đường

Nguyễn Thị Hường

Lê Lý

Đàm Quang Trung

Nguyễn Huy Vang

25. TỈNH QUẢNG BÌNH: 1 đơn vị bầu cử, 8 đại biểu

Võ Nguyên Giáp

Hoàng Hiệp

Dương Bạch Liên

Trần Thị Lý

Hoàng Thị Nghĩa

Hồ Thu Quang

Cổ Kim Thành

Dương Viết Thuận

26. KHU VỰC VĨNH LINH: 1 đơn vị bầu cử, 3 đại biểu

Trần Đồng

Hồ Ray

Nguyễn Thị Dậu.

 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội.