THÀNH LẬP THỊ XÃ KINH MÔN VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

24/09/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Theo Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thị xã Kinh Môn trên cơ sở toàn bộ 165,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 203.638 người của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Thành lập 14 phường (An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng), 01 xã (Quang Thành) thuộc thị xã Kinh Môn.

Sau khi thành lập, thị xã Kinh Môn có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường: An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng và 09 xã: Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Hoành Sơn, Lạc Long, Lê Ninh, Minh Hòa, Quang Thành, Thăng Long, Thượng Quận; tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 207 xã, 45 phường và 10 thị trấn.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Theo đó, thành lập Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn; thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Toàn văn Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội (http://quochoi.vn)

Trọng Quỳnh