HÌNH ẢNH CÁC VỤ, CỤC, ĐƠN VỊ THUỘC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CHỤP ẢNH LƯU NIỆM VỚI LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

31/03/2021

Sáng 31/03, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Bên lề Hội nghị, các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh bên lề phiên họp:

Đoàn Nghi lễ Quân đội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Hành chính chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.​

Vụ Phục vụ hoạt động giám sát chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vụ Tổ chức - Cán bộ chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trung tâm Tin học chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vụ Lễ tân chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.​

Phòng Bảo vệ, Cục Quản trị chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Truyền hình quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Văn phòng Đảng - Đoàn và các thư ký Lãnh đạo Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vụ Các vấn đề xã hội chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.​

Vụ Thông tin chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cục Quản Trị chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thư viện Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Văn phòng Đảng đoàn thể chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Dân Nguyện chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Đối ngoại chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Kinh tế chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Pháp luật chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Tài chính, Ngân sách chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chụp ảnh lưu niệm với các vị Lãnh đạo Quốc hội.

Bùi Hùng - Minh Thành