HÌNH ẢNH BUỔI TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ, LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

08/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 08/01, tại Trụ sở các Cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.

Tham dự khai mạc buổi tập huấn có Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Giáng Hương; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Doãn Khôi cùng các học viên tham gia buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các thành viên tham gia đã được nghe giới thiệu về Luật Dân quân tự vệ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Toàn cảnh buổi tập huấn

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Giáng Hương tham dự buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ nhấn mạnh, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội cần nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019. Qua đây làm cơ sở để phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng toàn dân của Văn phòng Quốc hội

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Doãn Khôi phát biểu tại buổi tập huấn

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của Dự án Luật Dân quân tự vệ, Đại tá Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cho biết, mục đích của Luật là nhằm xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; cùng với Quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Văn Tuấn cũng cho biết, quan điểm xây dựng Dự án Luật đảm bảo giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với dân quân tự vệ. Thể chế đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ để hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân quân tự vệ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn

Giới thiệu một số vấn đề Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên trong phiên tập huấn buổi chiều, Đại tá Bùi Hữu Tiến, Bộ tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cho biết, xây dựng lực lượng dự bị động viên là một biện pháp hữu hiệu để duy trì tiềm lực quân sự, bảo đảm sự răn đe, ngăn chặn chiến tranh và là yếu tố quyết định đến sự thắng lợi của cuộc chiến tranh

Đại tá Bùi Hữu Tiến, Bộ tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng nêu rõ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đều có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Lực lượng dự bị động viên; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị quân đội trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, kịp thời bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Minh Thành