PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI NHÀ BÁO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

13/10/2020

Chiều ngày 13/10, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội tổ chức phiên họp trù bị Đại hội Liên chi hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự phiên họp có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

 


Phiên họp nội bộ Đại hội Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Dự phiên họp còn có Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội, Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa; Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang; các đồng chí trong Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký các chi hội trực thuộc và 68 đại biểu là hội viên của Liên chi hội.

Tại phiên họp, đề cập về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo, Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa khẳng định: Nhân sự phải là hội viên tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, kinh nghiệm trong hoạt động báo chí và hoạt động Hội. Họ phải là những người gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.


Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội​, Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 cũng phải là người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có uy tín nghề nghiệp, có quan hệ trong giới báo chí, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, tập trung được trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, tâm huyết, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đề ra. Ngoài ra, họ còn phải có sức khỏe, nhiệt tình với công tác Hội, có kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm đối với mọi mặt hoạt động của Hội.

Tại phiên họp, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Thị Hương Giang, thay mặt Ban tổ chức đã điều hành bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội. Theo đó, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí.


Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Thị Hương Giang điều hành bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong khuôn khổ phiên họp, Đại hội còn bầu Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí; chốt danh sách để bầu Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội  nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; đồng thời thông qua chương trình Đại hội Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo chương trình, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/10/2020./.

Bích Lan-Minh Thành