HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020-2025

02/10/2020

Chiều ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan. 

Hội nghị đã thông qua các văn bản của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan toàn khóa; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan (từ tháng 9 đến hết năm 2020); Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ quan toàn khóa; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan toàn khóa.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị 

Đề cập công tác Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Cơ quan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Cơ quan đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội bảo đảm chất lượng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cũng đề cập một số tồn tại, hạn chế. Đó là do phải thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương nên việc tham mưu, tổ chức phục vụ một số hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội phải điều chỉnh thời gian. Việc tổ chức đại hội các chi bộ cũng tạm dừng (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 22/4/2020) nên chưa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch ban đầu

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết: Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ tốt kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và các phiên họp, hội nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao Hội nghị đã thông qua các văn bản của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội; đồng thời đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của mình vào những hoạt động của Đảng bộ Cơ quan ngày càng hiệu quả, sát thực

Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tiếp nhận các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn bản trước khi ký, ban hành

Minh Thành