VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG KHÓA 40/2020

23/09/2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, chiều ngày 23/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 40/2020.

Đến dự Lớp bồi dưỡng có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Thị Tuyết Nga; Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia Tống Đăng Hưng; Lê Thị Kim Thịnh, Chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia và toàn bộ công chức, viên chức lãnh đạo cấp Vụ; công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ thuộc các đơn vị của Văn phòng Quốc hội.


Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 40/2020.

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia Tống Đăng Hưng nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và ban hành các chính sách thiết thực. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta đã nhấn mạnh và yêu cầu: “Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia và khẳng định cần: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”. Quán triệt tinh thần trên và thực hiện luật Cán bộ, công chức, luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và gần đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, trong suốt 60 năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng theo ngạch và theo chức danh lãnh đạo, quản lý.

Học viện Hành chính Quốc gia vui mừng phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho cán bộ, công chức, viên chức của các Vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Mục đích của khóa học này nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách tốt hơn, có khả năng định hướng và tìm kiếm giải pháp hoàn thành tốt công việc quản lý của cơ quan, đơn vị. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu trong xây dựng chính sách, quy định pháp luật cho Quốc hội cũng như quản lý của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Củng cố, ổn định bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất và thái độ, hành vi ứng xử của người lãnh đạo để nâng cao được sự đoàn kết, đồng thuận và huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác và cũng nhằm mục đích hoàn chỉnh các điều kiện chuẩn hóa và quy hoạch theo chức danh lãnh đạo cấp Vụ.

Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia Tống Đăng Hưng cũng chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Học viện đến các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Quốc hội đã quan tâm cử cán bộ về tham dự khóa học, cảm ơn Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội đã tích cực phối hợp với Học viện tổ chức được nhiều khóa bồi dưỡng và tiếp tục tạo điều kiện tổ chức khóa học này tại Văn phòng Quốc hội.


Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia Tống Đăng Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia Tống Đăng Hưng cũng mong các học viên tiếp cận, vận dụng được các kỹ năng quản lý khoa học và thực hiện có hiệu quả các kỹ năng trong thực tế công việc; Khả năng sử dụng đầy đủ, hiệu quả các công cụ, phương tiện quản lý và các nguồn lực của đơn vị để tham mưu, đề xuất với các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hy vọng qua khóa học này là cơ hội các học viên tăng cường các mối quan hệ trong công tác và cuộc sống để nhằm giúp nhau tốt nhất trong và kể cả sau khi khóa học đã kết thúc.

Cũng tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương khẳng định: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu và sự phát triển đất nước là nhu cầu cấp thiết của mỗi cơ quan nói chung và của Văn phòng Quốc hội nói riêng. Việc cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý để tổ chức, quản lý, điều hành công việc của đơn vị một cách hiệu quả là hết sức cần thiết đối với mỗi người làm công tác quản lý, lãnh đạo đơn vị. Cùng với đó là quá trình trau dồi, cập nhật và ứng dụng một cách có hiệu quả các kỹ năng quản lý để góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, trong hai năm 2019 và 2020, Văn phòng Quốc hội rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; đã thường xuyên phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ. 

Với mục tiêu trang bị, bổ sung nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Quốc hội, đồng thời, thực hiện đúng Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý “đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định”; đảm bảo đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại”.


Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương.

Trong năm 2019, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho 55 công chức lãnh đạo quản lý cấp vụ, công chức được quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp vụ của Văn phòng Quốc hội. Tháng 6/2020, Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ cho 69 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp vụ và công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp vụ. Lớp đã hoàn thành xong chương trình học tập theo kế hoạch và dự kiến sẽ bế giảng vào cuối tháng 9.

Thông qua các khóa học, các đồng chí đã nhận thức rõ hơn về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; nhận thức được các thách thức đang đặt ra của nền hành chính nhà nước, yêu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực và có tư duy chiến lược, khả năng vận dụng, tổ chức triển khai hoạt động quản lý đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực mà mình đang công tác; có khả năng chủ trì, đề xuất, xây dựng phương hướng phát triển và các chính sách thuộc ngành.

Nội dung, tài liệu của lớp bồi dưỡng được Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng và từng bước hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay, gồm: 15 chuyên đề, 2 bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và đi nghiên cứu thực tế. Để lớp học được tổ chức thành công, Học viện Hành chính Quốc gia đã lựa chọn các giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và lãnh đạo, quản lý để trực tiếp trình bày các chuyên đề của lớp học. Do đó, hy vọng rằng các đồng chí tham gia lớp tập huấn tận dụng thời gian để tập trung nghiên cứu, trao đổi để lĩnh hội được các kiến thức về năng lực quản lý, kiến thức và kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo quy định, đáp ứng yêu cầu của chính sách phát triển cán bộ, công chức của Nhà nước nói chung và của Văn phòng Quốc hội nói riêng. Lớp học được tổ chức tại cơ quan vào thời gian phù hợp với công chức, viên chức của Văn phòng Quốc hội đảm bảo vừa học, vừa làm và phục vụ công việc của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Do đó, đề nghị các Đồng chí thực hiện nghiêm túc Chương trình học tập theo Quy định của Học viện Hành chính Quốc gia để đảm bảo 100% học viên được cấp chứng chỉ khóa học, (lớp tháng 6/2020 có 3 đồng chí không đảm bảo thời gian lên lớp nên đến nay chưa được làm 2 bài kiểm tra để hoàn thành khóa học). Khi lớp bồi dưỡng bầu được Ban Cán sự lớp, đề nghị Ban Tổ chức lớp, Ban cán sự lớp phối hợp chặt chẽ với Giáo viên Chủ nhiệm để đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chương trình học; kết thúc khóa học tổng hợp kết quả và báo cáo lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. .

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương gửi lời cảm ơn chân thành tới Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong việc triển khai các chương trình bồi dưỡng.

Dự kiến, trong toàn khóa học, các học viên được nghe giới thiệu 04 chuyên đề về kiến thức chung, 07 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp vụ, 04 chuyên đề báo cáo về cải cách hành chính, nền hành chính số, đạo đức công vụ, xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, các học viên còn được trực tiếp trao đổi, trình bày là các Phó giáo sư, giảng viên cao cấp trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia. Đánh giá khóa học, các học viên sẽ có hai bài kiểm tra cho phần kiến thức và kỹ năng. Để kết hợp giữa học tập lý luận và nắm bắt các vấn đề thực tế đặt ra khóa học sẽ có chương trình đi nghiên cứu thực tế./.

Bích Lan-Minh Thành