MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ Ở NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI HÀ NỘI

22/09/2020

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025, ông Nguyễn Biên Cương, Nhân viên Phòng Kinh doanh, Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ ở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội.

Thực hiện Lời kêu gọi của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công. Từ đó phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và có ý nghĩa to lớn trong công cuộc đổi mới  hoạt động của Quốc hội và xây dựng bảo Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đại hội thi đua yêu nước lần này nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Biên Cương - nhân viên Phòng Kinh doanh, Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội cho biết: Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nhà khách 27A Trần Hưng Đạo và Nhà khách Hoàng Cầu, gồm 2 phòng và 5 bộ phận chuyên môn, với trên 120 cán bộ, nhân viên và người lao động, làm việc tại 4 địa điểm cách xa nhau. Điều này là một trong những khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ, giám sát các hoạt động của từng tổ bộ phận chuyên môn. Tuy nhiên, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Phòng kinh doanh đã có những đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn về mặt địa lý, phát huy quyền chủ động, khả năng làm việc độc lập của các trưởng, phó bộ phận chuyên môn; có sự kiểm tra giám sát kịp thời của lãnh đạo và phòng kinh doanh.


Ông Nguyễn Biên Cương - nhân viên Phòng Kinh doanh, Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù cơ sở vật chất tại 27A Trần Hưng Đạo xuống cấp, tại Hoàng Cầu cơ sở vật chất chủ yếu đáp ứng phục vụ Nhà công vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu chung của thị trường nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Giám đốc, Nhà khách đã chủ động, sáng tạo đổi mới mở rộng thêm dịch vụ giải khát tại khu vực Nhà khách Hoàng Cầu. Đây là tâm huyết của lãnh đạo nhà khách, nhưng  đó là một loạt những công việc và nhiệm vụ mà phòng kinh doanh được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện như quảng bá dịch vụ giải khát mà nhà khách cung cấp, các chiến lược thu hút khách hàng và các chương trình nhằm đẩy mạnh hình ảnh thu hút khách hàng như quanh khu vực nhà khách, các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội. Chiến lược này của phòng kinh doanh Nhà khách chắc nhiều đồng chí trong đơn vị cũng đã được gọi điện, nhắn tin. Kết quả là dịch vụ giải khát này đã đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho Nhà khách nhằm cải thiện đời sống của cán bộ, nhân viên và để tái đầu tư.

Trong những năm qua, để hoàn thành được khối lượng công việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, phòng kinh doanh, phối hợp với Phòng kê toán và các Bộ phận chuyên môn đã thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ và có tính lô gíc, chuyên nghiệp các công việc. Chẳng hạn khi tiếp nhận thông tin phục vụ tiệc quốc tế cho lãnh đạo Quốc hội phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ phận và nhân viên trình Giám đốc phê duyệt. Sau đó là chuyển đến các Bộ phận để tổ chức thực hiện, dưới sự chỉ đạo Ban Giám đốc, phòng kinh doanh triển khai và giám sát việc thực hiện tiến độ, chất lượng và tính thẩm mỹ... Đồng thời, xem xét nếu có những khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo, để Ban Giám đốc đưa ra những giải pháp kịp thời, điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất phục vụ đại biểu Quốc hội, các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội và các Bộ, ngành tổ chức sử dụng dịch vụ tại Nhà khách.

Hàng tuần, hàng tháng dựa trên những thông tin giao dịch khách hàng, xây dựng lịch làm việc hàng tuần, triển khai đến các tổ bộ phận chuyên môn, thường xuyên cập nhật các thông tin với khách hàng, phối hợp các Bộ phận chuyên môn phục vụ các hoạt động dịch vụ tại Nhà khách, tổng hợp các số liệu khớp với khách hàng chuyển phòng Kế toán hoàn tất các thủ tục thanh toán công nợ của khách.


Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025.

Tổng hợp báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đưa ra những tham mưu, đề suất, các giải pháp, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của Nhà khách, nắm bắt cập nhật những thông tin của thị trường dịch vụ, các đối thủ cạnh tranh, các dịch vụ mà thị trường đối thủ cung cấp để có những tham mưu đề xuất kịp thời với Ban Giám đốc góp phần đưa ra những định hướng, giải pháp để đưa hoạt động phục vụ kinh doanh nhà khách tăng doanh thu, tạo lợi nhuận lớn hơn. Đó là các công việc đòi hỏi sự chi tiết, tỉ mỉ, cả tâm huyết, cách làm việc hiệu quả, không ngừng áp dụng các ứng dụng thông minh nhằm hỗ trợ việc triển khai đến các tổ bộ phận chuyên môn tại 4 cở sở của Nhà khách cách xa nhau.

Theo ông Nguyễn Biên Cương- nhân viên Phòng Kinh doanh, Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội, kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ tại Nhà khách sao cho hiệu qủa nhất, có thể tổng hợp qua 10 chuẩn mực và 05 nguyên tắc. Theo đó, 10 chuẩn mực gồm: Cấp dưới phục tùng cấp trên; Luôn xem trọng chất lượng; Sẵn sàng và nhiệt tình trong công việc; phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công việc; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Lịch sự, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp; Luôn nở nụ cười trên môi khi gặp khách hàng cũng như đồng nghiệp; Luôn chú trọng đến ngoại hình, vệ sinh cá nhân gọn gang, nhanh nhẹn, đầy tính nghiệp vụ; Làm việc theo tinh thần tập thể, coi trọng mối quan hệ nội bộ; Hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc; Đề nghị giải thích nếu chưa hiểu yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, 5 nguyên tắc là luôn tỏ ra quan tâm đến khách; Luôn có mặt khi khách cần, hiểu rõ nhu cầu của khách trước khi đáp ứng; Không bao giờ tranh cãi với khách mà phải xin lỗi khách; Không từ chối hay lắc đầu, nếu cần từ chối phải đưa ra giải pháp thích hợp: Báo cáo với cấp trên trực tiếp ngay lập tức khi có sự cố xảy ra. Những chuẩn mực và nguyên tắc trên được coi như cẩm nang của mọi cán bộ, nhân viên nhà khách phải ghi nhớ./.

Bích Lan