MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN ĐẠI BIỂU VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, DÂNG HƯƠNG BÁO CÔNG BÁC

30/01/2019

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội đã thành kính dâng lên Hồ Chủ tịch nén hương thơm và những bông hoa tươi thắm, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Sáng 30/01, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đoàn đại biểu cơ quan Văn phòng Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Người về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội.

Vào Lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp đó, Đoàn đã dâng hương báo công với Bác tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Mai Dịch, Tp. Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của Đoàn:

Đoàn đại biểu cơ quan Văn phòng Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn di chuyển sang Khu di tích Phủ Chủ tịch

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo công với Hồ Chủ tịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và cán bộ công chức Văn phòng Quốc hội cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ trong khu Di tích Phủ Chủ tịch

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội đã thắp hương tưởng nhớ các Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tại Nghĩa trang Mai Dịch

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  dâng hương, hoa tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

Trọng Quỳnh