MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, VĂN PHÒNG HĐND VÀ VĂN PHÒNG UBND CẤP TỈNH

29/11/2018

Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành kế hoạch số 735 và giao Văn phòng Quốc hội nghiên cứu xây dựng Đề án và tham mưu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, bảo đảm thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sáp nhập, cơ cấu, quy định bên trong không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nhằm tinh giảm bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

Theo đó, các Văn phòng thí điểm hợp nhất là bộ máy giúp việc chung cho cả 3 cơ quan sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2019, quá trình thí điểm trong thời gian một năm sẽ là cơ sở  để chúng ta nhìn lại, tổng kết, đánh giá hoạt động của văn phòng chung, là một trong những cơ sở để tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các luật: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và để tổ chức thực hiện thống nhất trong cả nước...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quang cảnh hội nghị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản trình bày Dự thảo hướng dẫn thực hiện việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng

Phát biểu tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) và ĐBQH Phương Thị Thanh (Đoàn Bắc Kạn) băn khoăn về cơ chế hoạt động của các Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các địa phương sau khi sát nhập 3 văn phòng

Phó Chủ tịch HĐND Tp. Đà Nẵng Lê Minh Trung đề nghị cần quy định rõ về bên chế Trưởng Văn phòng hợp nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang đề nghị có cơ chế hoạt động của các phòng ban thuộc văn phòng sau khi hợp nhất

ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê (Đoàn Tp. Hồ Chí Minh) phát biểu góp ý tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang Chúng Thị Chiên đề nghị làm rõ vấn đề tài chính của 3 văn phòng 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đề nghị xây dựng quy chế mẫu cho việc sát nhập và hoạt động của 3 văn phòng

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã giải đáp thắc mắc của các đại biểu về vấn đề biên chế của các văn phòng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận hội nghị.

Trọng Quỳnh