HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VPQH LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2015-2020

03/11/2018

Chiều ngày 03/11, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết: trong 9 tháng đầu năm 2018, Thường trực, Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quôc hội tập trung thực hiện nghiêm túc việc học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm ký 2015- 2020 và Chương trình làm việc năm 2018 của Đảng ủy cơ quan; tập trung lãnh đạo công tác tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ, kế hoạch đề ra; thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ. Các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng Đảng. Sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chặt chẽ, hiệu quả hơn. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan VPQH, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định sẽ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và phục vụ thành công Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chú trọng tổ chức thực triển khai thông báo nhanh, học tập Nghị quyết Trung ương 8 và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (Khóa XII), Đảng ủy Khối và của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cho cán bộ, đảng viên, người lao động, trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, Khóa XII. Nâng cao chất lượng chi bộ và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên đối với những vấn đề lớn, quan trọng Quốc hội thảo luận và quyết định.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Quan tâm công tác quản lý Đảng viên. Cử quần chúng ưu tú và đảng viên mới tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch. Cử cán bộ, đảng viên tham dự khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị theo phân cấp quản lý. Đồng thời, kiểm tra, giám sát công tác Đảng vụ, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở tất cả các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong Đảng bộ cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận kết quả công tác Đảng trong 9 tháng đầu năm của Đảng bộ Cơ quan. Tuy nhiên, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2018 còn rất nhiều, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc yêu cầu, cần phải có kế hoạch chi tiết để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc từ nay đến cuối năm; cùng với đó tiếp tục tập trung phục vụ tốt cho Kỳ họp thứ 6 đang diễn ra./.

Thu Phương- Trọng Quỳnh