MỘT SỐ HÌNH ẢNH VPQH TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 02 CÁN BỘ QUẢN LÝ VỤ TƯ PHÁP VÀ VỤ DÂN TỘC

10/10/2018

Nhằm bổ sung và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ cho Vụ Dân tộc và Vụ Tư pháp.

Chiều ngày 09/10, tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Dự và trao quyết định bổ nhiệm có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ:

Quang cảnh buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VPQH công bố các quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Nam Hải - chuyên viên cao cấp, Vụ Tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp và ông Triệu Văn Bình - chuyên viên cao cấp, Vụ Dân tộc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc từ ngày 10/10/2018.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trao Quyết định bổ nhiệm; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí. 

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho 2 cán bộ được bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ mong rằng hai đồng chí cùng cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết giữa các đồng chí trong Vụ Tư pháp, Vụ Dân tộc và đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tư pháp nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cũng đề nghị 2 đồng chí được bổ nhiểm tham mưu, nghiên cứu, phục vụ, tổ chức phục vụ Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tư pháp. Đồng thời tham mưu, nghiên cứu, phục vụ cho các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Thay mặt hai đồng chí được bổ nhiệm, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Triệu Văn Bình trân trọng cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Vụ Dân tộc, Vụ Tư pháp đã tin tưởng giao trọng trách này; khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) chúc mừng Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Triệu Văn Bình.

Lãnh đạo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Vụ Tư pháp (Văn phòng Quốc hội) chúc mừng Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp Hoàng Nam Hải.

Trọng Quỳnh