VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 02 CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ

09/10/2018

Chiều ngày 09/10, tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Dự và trao quyết định bổ nhiệm có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ.

Quang cảnh buổi lễ.

Nhằm bổ sung và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội, ngày 8/10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ cho Vụ Dân tộc và Vụ Tư pháp.

Theo Quyết định số 1458/QĐ-VPQH, bổ nhiệm ông Hoàng Nam Hải, chuyên viên cao cấp, Vụ Tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội từ ngày 10/10/2018. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp, ông Hoàng Nam Hải được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8/tháng.

Theo Quyết định số 1459/QĐ-VPQH, bổ nhiệm ông Triệu Văn Bình, chuyên viên cao cấp, Vụ Dân tộc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội từ ngày 10/10/2018. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, ông Triệu Văn Bình được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8/tháng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trao Quyết định bổ nhiệm; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí. 

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp cho ông Hoàng Nam Hải; Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc cho ông Triệu Văn Bình.

Chúc mừng hai đồng chí Phó Vụ trưởng mới được bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ khẳng định: đây là niềm vinh dự, tự hào và sự ghi nhận cố gắng của cá nhân hai đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị hai đồng chí tập trung cùng với Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu, nghiên cứu, phục vụ, tổ chức phục vụ Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tư pháp. Đồng thời tham mưu, nghiên cứu, phục vụ cho các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ chúc mừng hai đồng chí Phó Vụ trưởng mới được bổ nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ mong rằng hai đồng chí cùng cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết giữa các đồng chí trong Vụ Tư pháp, Vụ Dân tộc và đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tư pháp nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung.

Thay mặt hai đồng chí được bổ nhiệm, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Triệu Văn Bình trân trọng cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Vụ Dân tộc, Vụ Tư pháp đã tin tưởng giao trọng trách này; khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan Văn phòng Quốc hội. Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Triệu Văn Bình bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của lãnh đạo công chức, viên chức trong Văn phòng Quốc hội nói chung và các đồng chí trong Vụ nói riêng./.

Trọng Quỳnh