TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CHO CÔNG CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VPQH 2017

05/09/2018

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, đồng thời nhằm trang bị và nâng cao kiến thức phẩm chất đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức VPQH 2017, chiều ngày 05/9, lớp tập huấn tiếp tục với nội dung về đạo đức công vụ, quyền và nghĩa vụ của công chức.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước và Nhân sự học, Học viện Hành chính Quốc gia Võ Kim Sơn chia sẻ một số nội dung quan trọng về đạo đức công vụ và các kỹ năng để rèn luyện đạo đức công vụ.

Nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước và Nhân sự học, Học viện Hành chính Quốc gia Võ Kim Sơn nhấn mạnh, tất cả những ai mới trở thành công chức trong các cơ quan nhà nước đều phải nhận thức được nghĩa vụ của mình đối với Đảng, Nhà nước, đối với nhân dân, cộng đồng, tổ chức. Đồng thời hiểu rõ quyền hạn được làm theo quy định của pháp luật; xác định được nhiệm vụ của mình bằng những công việc rất cụ thể. Đặc biệt, ý thức được phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như thế nào và sẽ bị xử lý như thế nào khi không làm đúng.

Trao đổi về đạo đức công vụ tại buổi tập huấn, nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước và Nhân sự học, Học viện Hành chính Quốc gia Võ Kim Sơn cho biết, đạo đức công vụ là đạo đức của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ.

Về bản chất, đạo đức công vụ là đạo đức thực thi công vụ của công chức, bao gồm hệ thống nguyên tắc, chuẩn mực dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa đội ngũ công chức với tổ chức, công dân, thể hiện ở lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích chung, ý thức việc cần phải làm và mong muốn được làm vì lợi ích chung đó.

Đạo đức công vụ được xem xét từ hai góc độ: Thứ nhất là góc độ đạo đức của bản thân người công chức. Nói cách khác chủ thể đạo đức công vụ là người công chức. Với tư cách là công dân, người công chức phải mang trong mình những nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị đạo đức xã hội mà trong đó họ sống, hoạt động. Thứ hai là góc độ đạo đức nghề nghiệp. Với tư cách là công chức, họ phải tuân thủ những nguyên tắc, chuẩn mực quy định cách ứng xử của người công chức trong hoạt động thực thi công vụ mà không bao giờ được vi phạm đạo đức của nghề công chức.

Nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước & Nhân sự học, HV Hành chính Quốc gia Võ Kim Sơn chia sẻ tại buổi tập huấn

Đạo đức công vụ không chỉ dừng lại ở sự nhận thức mà cần phải được luật hóa trong nền công vụ. Nếu thiếu sự luật hóa này thì những nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị đạo đức cũng chỉ là những lời giáo huấn chung chung, không có sức sống trong thực tế. Chính vì vậy, nâng cao nhận thức đạo đức, biến nhận thức đạo đức thành hành vi đạo đức, thành thực tiễn đạo đức là việc làm hết sức cần thiết trong đời sống xã hội nói chung và đội ngũ công chức nói riêng.

Nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước và Nhân sự học, Học viện Hành chính Quốc gia Võ Kim Sơn cho rằng, nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức nước là nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần tận tụy với công việc; nâng cao thái độ tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; là thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong hoạt động công vụ; là nâng cao chủ nghĩa tập thể, tinh thần hợp tác, tôn trọng pháp luật, tôn trọng đồng nghiệp trong thực thi công vụ.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được thảo luận, đưa ra những tình huống phát sinh trong thực tế và cách giải quyết.

Qua buổi tập huấn, đội ngũ công chức mới trúng tuyển đã cơ bản nắm bắt được các nội dung, kiến thức nhất định về đạo đức công vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức trong thi hành công vụ.

Theo kế hoạch, sáng 06/9, lớp tập huấn dự kiến tiếp tục với nội dung về quy trình lập pháp, tham mưu phục vụ đại biểu Quốc hội thực hiện quy trình lập pháp và những vấn đề cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thu Phương