MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỐI THOẠI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

11/07/2018

Tại cuộc đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận và cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.

Chiều 10/7, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên công đoàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi đối thoại còn có lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Quốc hội, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH 16 tỉnh phía Bắc, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại cuộc đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận và cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi đối thoại:

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại còn có lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Quốc hội, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH 16 tỉnh phía Bắc, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết và đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên Công đoàn với Đảng ủy, Lãnh đạo và công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên Công đoàn tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính gồm: Công tác tổ chức – cán bộ, hành chính; Quản lý, sử dụng kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, mua sắm tài sản; Vấn đề nhà ở và công tác công đoàn.  

Tại cuộc đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận và cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, việc triển khai thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh trước mắt sẽ tiến thành thí điểm tại 12 - 15 địa phương.

Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH 16 tỉnh phía Bắc, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội tham dự buổi đối thoại.

Kết thúc cuộc đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ Quốc hội.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức