ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỐI THOẠI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

11/07/2018

Ngày 10/7, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên công đoàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi đối thoại còn có lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Quốc hội, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH 16 tỉnh phía Bắc, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại cuộc đối thoại, các đại biểu đã nghe Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết và đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên Công đoàn với Đảng ủy, Lãnh đạo và công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội đã nhận được 92 lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận và cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn. Các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên Công đoàn tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính gồm: Công tác tổ chức – cán bộ, hành chính; Quản lý, sử dụng kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, mua sắm tài sản; Vấn đề nhà ở và công tác công đoàn.  Nhiều ý kiến về tiến độ xây dựng, thực hiện Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh; tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức; triển khai phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, việc triển khai thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Công tác này được thực hiện thí điểm theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND. Do vậy, trước mắt sẽ tiến thành thí điểm tại 12 - 15 địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải đáp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận và cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.  

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, thời gian tới, sẽ tổ chức 3 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các đối tượng chịu tác động, để kịp hoàn thiện Đề án, báo cáo UBTVQH trong quý IV/2018. Đối với đề xuất giữ lại toàn bộ biên chế sau khi thực hiện sáp nhập ba Văn phòng, Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, tinh giảm biên chế là mục tiêu hướng đến khi thí điểm hợp nhất ba Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND, nên không thể thực hiện một cách cứng nhắc theo kiểu “cộng cơ học”, hay giữ nguyên. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế phải bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, do vậy, trước hết sẽ tinh giản biên chế ở những bộ phận có chung chức năng, nhiệm vụ tại ba Văn phòng này.

Ghi nhận đề xuất của đoàn viên Công đoàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong 6 tháng qua, Văn phòng Quốc hội đã mở nhiều lớp học, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, trong đó có phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho các Văn phòng Đoàn ĐBQH ứng dụng phần mềm tin học để liên thông, xử lý văn bản, tài liệu trong toàn hệ thống. Trong 6 tháng cuối năm dự kiến, sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng cho các công chức mới tuyển dụng; các lớp kỹ năng về phân tích, đánh giá tác động chính sách, tham mưu, phục vụ giám sát của Quốc hội; bồi dưỡng tiếng Anh... Đồng thời, Văn phòng Quốc hội cũng sẽ phối hợp với các đơn vị bồi dưỡng nghiệp vụ làm việc trên mạng nội bộ, công tác văn thư - hành chính. Phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo cũng sẽ được tiếp tục hoàn thiện, dự kiến đến đầu năm 2018 sẽ vận hành.

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Đối với ý kiến đề nghị bổ nhiệm cán bộ quản lý còn thiếu ở một số Văn phòng Đoàn ĐBQH, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trên cả nước hiện còn 14 Văn phòng Đoàn ĐBQH chưa có cấp trưởng, hoặc chưa bổ sung cấp phó. Tuy nhiên, do hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị thí điểm việc hợp nhất ba Văn phòng, nên Văn phòng Quốc hội sẽ thận trọng tham mưu UBTVQH ban hành văn bản bổ nhiệm các chức danh này, trước mắt sẽ giao Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH phụ trách quản lý cơ quan. Với các địa phương được chọn thí điểm thực hiện hợp nhất ba Văn phòng sẽ kiên quyết không bổ nhiệm thêm cán bộ quản lý Văn phòng Đoàn ĐBQH mới, tránh lúng túng trong sắp xếp, bố trí cán bộ cho quá trình hợp nhất ba Văn phòng.

Kết thúc cuộc đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, Văn phòng Quốc hội sẽ có khối lượng công việc lớn khi triển khai tham mưu, giúp việc Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn... Do đó, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ Quốc hội.

Trọng Quỳnh