PHÓ TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI LÊ BỘ LĨNH TIẾP THAM TÁN CHÍNH TRỊ ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC

09/07/2018

Ngày 09/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh tiếp đồng chí Đổng Thư Tuệ - Tham tán Chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh tiếp Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Trung Quốc Đổng Thư Tuệ 

Dự buổi tiếp còn có lãnh đạo Vụ Thông tin, Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân – Văn phòng Quốc hội.

Vui mừng chào đón Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Trung Quốc Đổng Thư Tuệ đến tham quan Nhà Quốc hội và tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cho biết, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra. Tính đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 nhiệm kỳ. Quốc hội có chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Khác với Quốc Trung Quốc, một năm họp một kỳ, Quốc hội Việt Nam, một năm họp hai kỳ, làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Các quyết định của Quốc hội phải được quá nửa tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành.

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam có số lượng ĐBQH mỗi khóa không quá 500 người, bao gồm ĐBQH hoạt động chuyên trách và ĐBQH hoạt động không chuyên trách. Số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách chiếm ít nhất 35% tổng số ĐBQH. ĐBQH liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tâm cư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan…

Tham tán chính trị Đại sứ quán Trung Quốc Đổng Thư Tuệ (bên trái) khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cảm ơn Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh dành thời gian quý báu tiếp đón, Tham tán Chính trị Đổng Thư Tuệ cũng trao đổi thông tin về lịch sử hình thành và phát triển của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội), cơ cấu tổ chức, quy trình lập pháp, hoạt động của Quốc hội Trung Quốc. Tham tán chính trị Đại sứ quán Trung Quốc Đổng Thư Tuệ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt​-Trung đạt được những tiến triển mới./.

Trọng Quỳnh