THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2017

05/07/2018

Văn phòng Quốc hội chưa nhận được kết quả thẩm tra lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển. Do đó, Văn phòng Quốc hội chưa ban hành Quyết định tuyển dụng công chức.

​Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, ngày 07 tháng 6 năm 2018, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-VPQH phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội, trong đó dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển.

Theo quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, ngày 07 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Thông báo số 505/TB-VPQH đề nghị thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 06 tháng 7 năm 2018. Đồng thời, đối với việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Văn phòng Quốc hội thì phải có ý kiến thẩm tra lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển của Cục An ninh bảo vệ chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Quốc hội chưa nhận được kết quả thẩm tra lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển của Cục An ninh bảo vệ chính trị nội bộ, Bộ Công an. Do đó, Văn phòng Quốc hội chưa ban hành Quyết định tuyển dụng công chức. Đề nghị lãnh đạo các vụ, cục, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho thí sinh dự kiến trúng tuyển của đơn vị mình biết.

Văn phòng Quốc hội sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm có kết quả thẩm tra và dự kiến ban hành Quyết định tuyển dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Quốc hội xin trân trọng thông báo./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội