MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ XIII

04/07/2018

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Chiều 03/7, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong  6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu phát biểu góp ý dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và yêu cầu, từ nay đến cuối năm, cần tập trung chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ Sáu, tập trung chuẩn bị cho Quốc hội thông qua 11 dự án Luật và cho ý kiến nhiều dự án Luật...

Trọng Quỳnh