THÔNG BÁO HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2017

07/06/2018

Căn cứ Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ công chức, ngày 07 tháng 6 năm 2018, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ký Quyết định số 808/QĐ-VPQH về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017.

Văn phòng Quốc hội thông báo để các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2018 phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với các trường hợp hồ sơ dự tuyển mới nộp bản photo văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập);

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản chứng thực sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (nếu có); bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về quá trình công tác được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ đã đảm nhận (nếu có).

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, các bản xác nhận của hồ sơ được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2018.

Hồ sơ hoàn thiện đề nghị gửi về Văn phòng Quốc hội (qua Vụ Tổ chức – Cán bộ) 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 080.48385).

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội