THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2017

30/05/2018

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 của các thí sinh có Đơn đề nghị phúc khảo (có danh sách kèm theo).

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, ngày 30/5/2017, Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 chính thức thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 của các thí sinh có Đơn đề nghị phúc khảo (có danh sách kèm theo).

Kết quả chấm phúc khảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội (văn bản đính kèm), niêm yết công khai tại các trụ sở làm việc của các cơ quan của Quốc hội và thông báo cho người có đơn đề nghị phúc khảo.

Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 thông báo./.

 

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội