MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ "70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC"

28/05/2018

Từ ngày 21/5/2018 đến kết thúc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại hành lang tầng 3, Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Triển lãm chuyên đề “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)”.

Triển lãm tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và thiết thực chào mừng kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Với hơn 200 tư liệu giới thiệu các văn kiện và hình ảnh về phong trào thi đua yêu nước từ năm 1948 đến nay, Triển lãm góp phần cung cấp thông tin, làm rõ bối cảnh ra đời Lời kêu gọi thi đua yêu nước; qua đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội và công chúng tham quan Nhà Quốc hội.

Triển lãm gồm 3 phần chính với nhiều nội dung, hình ảnh hấp dẫn đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội và công chúng. Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng phong trào thi đua ái quốc. Phần II: Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần III: Quốc hội Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Triển lãm:

Hình ảnh giới thiệu Triển lãm chuyên đề “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)”

Triển lãm được trưng bày dọc hành lang tầng 3, Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Phần I giới thiệu những hình ảnh, tài liệu về bối cảnh ra đời của phong trào thi đua yêu nước cũng như vai trò
và công lao to lớn đối với phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần II giới thiệu những hình ảnh, tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong hai cuộc kháng chiến
và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước...

Phần III giới thiệu hình ảnh, tư liệu về Quốc hội Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước...

Triển lãm thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và báo chí trong, ngoài nước

Triển lãm cũng được các phóng viên quan tâm theo dõi ...

Quang Minh