ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỐI THOẠI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

05/05/2018

Sáng 5/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội khu vực phía Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc Đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, đoàn viên công đoàn tại TP. Hồ Chí Minh.

Cùng dự có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc Đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội
với cán bộ, đoàn viên công đoàn tại TP. Hồ Chí Minh
 
Tại cuộc đối thoại, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Lê Văn Vạn cho biết, thực hiện kết luận của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc phân công nhiệm vụ, phối hợp công tác của Phòng Hành chính - Quản trị, Ban lãnh đạo Vụ Công tác phía Nam đã chỉ đạo Phòng Hành chính - Quản trị đề ra quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Về rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Vụ Công tác phía Nam, hiện đã có dự thảo và xin ý kiến cấp ủy, lãnh đạo Vụ và cán bộ chủ chốt…

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, Vụ Công tác phía Nam kiến nghị Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm thường xuyên hơn đến việc thực hiện chính sách nhà ở, thi nâng ngạch, chuyển ngạch cán sự, chuyên viên; tái lập Đội xe trực thuộc Vụ Công tác phía Nam…

Cũng tại cuộc đối thoại, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đã nghe đại diện Công đoàn, cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, giải quyết khó khăn, vướng mắc, động viên, khích lệ, tạo động lực để cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác.

Đánh giá cao những kết quả Vụ Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan cũng như cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm đã có để làm tốt công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong thực hiện công việc nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực rèn luyện về chuyên môn và phẩm chất đạo đức; nêu cao tinh thần tiết kiệm, tìm tòi các sáng kiến, khắc phục khó khăn, sử dụng tài sản công hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ./.

 

(Báo Đại biểu Nhân dân)