TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ VÀ XÂY DỰNG THÔNG CÁO BÁO CHÍ

04/05/2018

Tiếp tục chương trình tập huấn về kỹ năng tương tác với báo chí và xử lý sự cố truyền thông trong hoạt động của Quốc hội, ngày 04/5, lớp tập huấn tiếp tục với chủ đề kỹ năng trong quan hệ báo chí và thực hành xây dựng thông cáo báo chí phục vụ truyền thông cho các hoạt động của Quốc hội.

Tại buổi tập huấn thứ 3, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị - CEO Công ty Le Group, Chuyên gia Dự án USAID GIG Lê Quốc Vinh trình bày tham luận về kỹ năng quan hệ trong báo chí và xử lý sự cố truyền thông.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - CEO Công ty Le Group, Chuyên gia Dự án USAID GIG Lê Quốc Vinh chia sẻ tại buổi phỏng vấn

Trong quan hệ báo chí, việc xây dựng thông cáo báo chí đóng vai trò quan trọng giúp thông tin đến công chúng đảm bảo đúng mục đích, định hướng. Tham luận của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - CEO Công ty Le Group, Chuyên gia Dự án USAID GIG Lê Quốc Vinh đã cung cấp cho các đại biểu tham dự những thông tin và chiến thuật viết thông cáo báo chí kèm theo thực hành nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ được vai trò của thông cáo báo chí từ đó nâng cao hơn nữa kỹ năng viết thông cáo báo chí. Theo đó, thông cáo báo chí phải đảm bảo dễ hiểu cho đại chúng, cấu trúc đơn giản; ưu tiên thể chủ động trong các câu văn; nội dung thiết yếu, quan trọng nhất phải được đưa lên đầu tiên để thu hút sự quan tâm của người đọc.

Các đại biểu làm việc nhóm và thực hành viết thông cáo báo chí

Ngoài ra, để hỗ trợ phóng viên, nhà báo đưa tin về sự kiện, việc cung cấp tài tiệu truyền thông cho báo chí cũng là việc nên làm nhằm cung cấp them các thông tin liên quan đến sự kiện, các văn bản pháp lý, chính sách liên quan, thông tin them về các tổ chức liên quan, các bài nói, phát biểu trong sự kiện…

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự cũng trao đổi ý kiến và thực hành viết thông cáo báo chí về một số hoạt động cụ thể của Quốc hội.

Buổi chiều, lớp tập tuấn sẽ thảo luận và thực thành về chủ đề xử lý các sự cố truyền thông./.

Thu Phương