SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

12/04/2018

# Ngày 12/4, tại Hà Nội, Khối thi đua số IV, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Đức Thụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, cùng các đảng viên, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Khối thi đua số IV.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị đã nghe báo cáo viên là PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày các nội dung cốt lõi giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả hơn, gắn với việc thực hiện đạo đức công vụ hiện nay.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 Giảng viên cao cấp Bùi Đình Phong nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần học ngay từ chính con người Bác - một anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một vĩ nhân, lãnh tụ, một người đã trở thành huyền thoại ngay cả khi còn sống, một người kết kinh tất cả giá trị của dân tộc. Học tập phong cách Hồ Chí Minh cần học về tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách trong sinh hoạt của Người. Trong điều kiện hiện nay, học tập phong cách Hồ Chí Minh cần xóa bỏ tư duy cũ, tư duy cứng nhắc, bởi tư duy chính là khâu đột phá từ các cơ quan của Đảng, hệ thống chính trị, và đội ngũ cán bộ công chức hiện nay.

Các đại biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì dân do dân, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định được mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với cán bộ, như Bác Hồ đã từng dạy “làm cán bộ là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân”. Đây là điều sơ đẳng nhất mà mỗi cán bộ công chức cần phải thấm nhuần. Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Đình Phong, thực tế hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức tại các cơ quan đơn vị, địa phương lại không thực hiện được điều này.

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS, Giảng viên cao cấp Bùi Đình Phong cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

 

Lan Hương