HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ XII

06/04/2018

Sáng 06/4 tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII. Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Nguyễn Đức Thụ đã báo cáo công tác Đảng quý I/2018. Theo đó, Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ, ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối. Đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo công tác tham mưu, nghiênp cứu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng thời triển khai tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Nguyễn Đức Thụ báo cáo công tác Đảng quý I/2018. 

Tại hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại trong công tác đảng thời gian qua và tập trung thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong quý II năm 2018. Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào công tác chỉ đạo tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và phục vụ thành công Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, các phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tham mưu tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, phục vụ các đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, thông tin kịp thời về kết quả kỳ họp với nhân dân. Quan tâm việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khoá XII và của Đảng uỷ Khối.

Các đại biểu thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong quý II năm 2018.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong quý 1 năm 2018. Trong đó, cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát các văn bản pháp luật, nghị quyết của Quốc hội để đề xuất, bổ sung kịp thời vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa 12); Đặc biệt tham mưu đề xuất và cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”… đồng thời các tổ chức Đảng cần làm tốt công tác tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên hiểu rõ, thông suốt chủ trương của Đảng và Nhà nước để yên tâm công tác, tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu kết luận hội nghị.

Trọng Quỳnh