SƠ ĐỒ KHU VỰC THI, DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

06/04/2018

Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội thông báo về sơ đồ khu vực thi; danh sách phòng thi Môn kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành, Kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội.

1. Sơ đồ phòng thi:

SƠ ĐỒ KHU VỰC THI

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

tại trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

NHÀ D9

TẦNG 5

 

 

 

 

 

 

 

 

D9-505

Phòng thi 10

 

 

D9-506

Phòng thi 9

TẦNG 4

 

 

 

 

D9-401

Phòng thi 6

 

 

 

 

D9-405

Phòng thi 7

 

 

D9-406

Phòng thi 8

TẦNG 3

 

 

 

 

D9-301

Phòng thi 5

 

 

 

 

D9-305

Phòng thi 4

 

 

D9-306

Phòng thi 3

TẦNG 2

 

 

 

 

D9-203

Phòng

Hội đồng thi tuyển

 

 

 

D9-205

Phòng thi 1

 

D9-206

Phòng thi 2

TẦNG 1 (KHÔNG SỬ DỤNG)

 

 

2. Danh sách phòng thi Môn kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Xem trong file đính kèm)