THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

09/03/2018

Tại phiên họp thứ 2, Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến hành vào ngày 08 và 09 tháng 03 năm 2018, với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho 2.556 đoàn viên công đoàn của 94 công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo công đoàn viên chức Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua II, lãnh đạo đạo các vụ, cục, đơn vị và các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Quốc hội qua các thời kỳ.

Đại hội đã thảo luận các văn kiệm, tiến hành công tác bầu cử và thống nhất quyết nghị thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như: phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng Quốc hội phát động... Nghị quyết cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa VIII; Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm 27 đồng chí; Thông qua kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V gồm 05 đồng chí.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Công đoàn Văn phòng Quốc hội đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chương trình hành động do Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội./.

Lê Anh - Trọng Quỳnh